06.03.2007

Spotkanie przedstawicieli PKN ORLEN ze związkowcami IKS SOLINO

6 marca 2006 roku w siedzibie PKN ORLEN w Płocku odbyło się spotkanie Członka Zarządu PKN ORLEN Krzysztofa Szwedowskiego z przedstawicielami Organizacji Związkowych działających w IKS SOLINO.Spotkanie odbyło się na zaproszenie PKN ORLEN.

Krzysztof Szwedowski poinformował związkowców, iż jak kilkakrotnie wcześniej Koncern wskazywał, Wydział Konfekcjonowani Soli nie mieści się w zasadniczym profilu biznesowym PKN OLEN. Stąd zarówno w obecnym kształcie, jak i po dokonaniu ewentualnych inwestycji, wobec rosnącej konkurencji, będzie nieefektywny w ramach struktury IKS Solino. Zdaniem PKN ORLEN zaniechanie wydzielenia WKS z tej struktury Inowrocławskich Kopalń Soli spowoduje spadek rentowności całej firmy, a nawet konieczność zwolnień wśród pracowników. Sprzedaż Wydziału inwestorowi branżowemu gwarantuje długofalowy rozwój tego obszaru biznesu, a w konsekwencji utrzymanie miejsc pracy. PKN ORLEN podkreśla, iż intencją ewentualnej transakcji sprzedaży WKS potencjalnemu inwestorowi jest troska o przyszłość jego pracowników.

Krzysztof Szwedowski podkreślił, iż intencją Koncernu jest zachowanie miejsc pracy przez pracowników Wydziału Konfekcjonwani Soli oraz wynegocjowanie dobrych programów osłonowych.

Związkowcom zaprezentowano wstępne ustalenia z trwającej jeszcze w IKS Solino kontroli prowadzonej przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN. Informacja o wynikach zakończonych do tej pory działań kontrolnych zostanie przekazana na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki, w której swoją reprezentację mają pracownicy.

Jednocześnie, wobec zainicjowania działań zmierzających do zbycia WKS inwestorowi, Członek Zarządu PKN ORLEN zaprosił przedstawicieli Strony Związkowej do rozpoczęcia negocjacji dotyczących innych działań zmierzających do utrzymania miejsc pracy.