12.10.2007

PKN ORLEN twórcą Najlepszej Inicjatywy Edukacyjnej 2007 roku.

PKN ORLEN wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” został laureatem prestiżowej nagrody Ministra Edukacji Narodowej i „Głosu Nauczycielskiego” za Najlepszą Inicjatywę Edukacyjną Roku 2007.

Wyróżnienie zostało przyznane za „Konkurs Inicjatyw Bezpieczne Drogi”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych i najskuteczniejszych lokalnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Jest on skierowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych. W kategorii Najlepsza Inicjatywa Edukacyjna nagrodzone zostały także projekty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz firmy Microsoft.

„Konkurs Inicjatyw Bezpieczne Drogi”, realizowany jest w ramach długofalowego programu „ORLEN Bezpieczne Drogi”. Do pierwszej edycji Konkursu, zakończonej w lutym 2007 roku, zgłosiło się blisko 250 organizacji, w tym ponad 80 placówek oświaty, realizujących zajęcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 8 spośród 15 inicjatyw nagrodzonych w Konkursie było skierowanych do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Nagroda za „Najlepszą Inicjatywę Edukacyjną Roku 2007” dla PKN ORLEN została wręczona podczas corocznej Gali „Nauczyciel Roku”, która odbyła się 10 października 2007 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Jury doceniło wysoki wkład Koncernu w proces wychowania polskiej młodzieży. W oficjalnym liście skierowanym do uczestników Gali Prezydent RP Lech Kaczyński wyraził podziw i szacunek dla laureatów oraz nominowanych do tej nagrody.

Program „ORLEN Bezpieczne drogi” organizowany jest przez PKN ORLEN S.A. oraz Fundację Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Jego realizacja zakładana jest na lata 2006-2008, z możliwością późniejszej kontynuacji.

Składa się on z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszy, to Konkurs Inicjatyw na najlepsze przedsięwzięcia edukacyjne, służące poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach, drugi - emisja na antenie TVP 2 cyklu materiałów telewizyjnych, zrealizowanych z udziałem Krzysztofa Hołowczyca obrazujących skutki nieprzemyślanych zachowań na drodze. W chwili obecnej trwa II edycja Konkursu Inicjatyw. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do końca roku, a jego wyniki zostaną ogłoszone w lutym 2008 r.