23.10.2007

Z Litwinami i Polakami o Litwie. PKN ORLEN sponsorem konferencji naukowej Litwa - Bliska Nieznajoma

25 i 26 października 2007 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja naukowa, organizowana przez studentów Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki, zatytułowana Litwa - bliska nieznajoma. PKN ORLEN został sponsorem wydarzenia.

Konferencja, w której wezmą udział studenci Uniwersytetu Wileńskiego, ma charakter interdyscyplinarny i jest już drugim tego typu wydarzeniem, po grudniowej konferencji i Dniach Polskich, zorganizowanych pod koniec ubiegłego roku w Wilnie.

W Konferencji wezmą udział studenci, magistranci i doktoranci Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego oraz prof. dr hab. Alvydas Jokubaitis, filozof i politolog, wybitny znawca dawnych i współczesnych stosunków polsko litewskich.

Hasło konferencji: Litwa - bliska nieznajoma, odnosi się do jej tematyki i ma przybliżyć uczestnikom Litwę jako najbliższego sąsiada Polski oraz niezmiernie ważnego partnera strategicznego. Ma również przedstawić Litwinów jako naród, który przez wiele wieków tworzył wraz z Polakami wspólną historię.

Obecnie Polskę i Litwę łączą wspólne interesy polityczne i gospodarcze. Polacy są największymi inwestorami w Republice Litewskiej, a zakup AB Mažeikiu Nafta przez PKN ORLEN, jest w ocenie specjalistów z obydwu państw, wydarzeniem bez precedensu. Jednak, mimo aktywnej współpracy i kontaktów historycznych, Litwa wciąż pozostaje dla wielu Polaków krajem nie do końca zrozumiałym, a jej mieszkańcy nadal są bliskimi nieznajomymi.

Warszawska konferencja, która odbywa się dzięki wsparciu PKN ORLEN, jest otwarta dla słuchaczy i wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na informacje o Litwie i jej mieszkańcach. Przygotowane wystąpienia mają przybliżyć uczestnikom takie zagadnienia jak problem istniejących na Litwie stereotypów narodowościowych, autostereotypu Litwinów, głównych zagadnień współczesnej kultury litewskiej oraz miejsca Polski w wewnętrznej i zagranicznej polityce litewskiej. Program konferencji wzbogacą również panelowe dyskusje oraz prezentacje kina i teatru litewskiego, które odbędą się w Centrum Litewskim w Warszawie (al. Ujazdowskie 12), przy biurze Attaché ds. Kultury Litwy, który objął honorowy patronat nad imprezą.

Zaangażowanie PKN ORLEN, bez którego zorganizowanie konferencji nie byłoby możliwe, potwierdza fakt, iż Koncern, jako lider gospodarczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej aktywnie uczestniczy również w wydarzeniach kulturalnych i naukowych, których celem jest zacieśnienie współpracy oraz wzmocnienie więzi pomiędzy litewskim polakami i Litwinami.