06.08.2007

Dla zachowania dziedzictwa

PKN ORLEN ponownie wspomoże prace konserwatorskie i remontowe płockich obiektów zabytkowych. Koncern przekazał  kolejną darowiznę wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na dalszy remont i konserwację dawnego Opactwa Benedyktyńskiego.

Opactwo wraz zabytkami: Wieżą Szlachecką, Wieżą Zegarową oraz relikwiami Władysława Hermana jest jednym z najpiękniejszych zakątków Płocka i regionu. Najstarsze zabudowania Opactwa powstały jeszcze w XII wieku. Od 1958 roku znajdują się w rejestrze zabytków jako "Zespół dawnego Opactwa Benedyktyńskiego z reliktami zamku".

PKN ORLEN po raz pierwszy wsparł ich renowację w roku ubiegłym kwotą 500 tys. zł. W tym roku środki zostaną wykorzystane na prace związane z aranżacją wnętrz oraz przygotowaniem zabytków do ekspozycji. Restaurowane kompleksy mają ogromne znaczenie dla Płocka i regionu – są zarówno elementem dziedzictwa kulturowego miasta i jego historii, a także stanowią jedną z głównych atrakcji na szlakach turystycznych przebiegających przez miasto.

PKN ORLEN angażuje się również we wspieranie płockiej społeczności i na początku czerwca 2007 roku podpisał z władzami miejskimi porozumienie, które daje podwaliny pod nową, bardzo efektywną i harmonijną współpracę. W ramach Paktu dla Płocka Na mocy porozumienia Koncern zobowiązał się do wspierania najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Płocku – budowy hali sportowo-widowiskowej oraz obwodnicy miasta, projektów edukacyjnych, przedsięwzięć inicjujących rozwój gospodarczy i kulturalny miasta jak również sportowych. Koncern będzie wspomagał rozwój sportowy młodzieży jak i klub Wisła Płock, w tym sekcję piłki ręcznej, a także piłkarzy nożnych.