13.08.2007

Postoje w eksploatacji w spółkach grupy UNIPETROL umożliwią modernizację technologii oraz zwiększenie mocy produkcyjnych

– Środki przeznaczone na prace remontowe pomogą doprowadzić do większej niezawodności jednostek produkcyjnych oraz podwyższenia ich mocy produkcyjnych, co w następnych latach zapewni nam wzrost i większe zyski – wyjaśnia François Vleugels, przewodniczący zarządu oraz dyrektor generalny spółki Unipetrol.

Natychmiast po stopniowym wyłączeniu jednostek rozpocznie się czyszczenie urządzeń, następnie prace konserwacyjne oraz realizacja projektów inwestycyjnych. Miałoby to doprowadzić do modernizacji oraz stopniowego zwiększenia mocy produkcyjnych aż o około 12% - w przypadku jednostki etylenowej (Chemopetrol) i 20% w przypadku jednostki hydrokrakowania (Česká Rafinérská).

Podwyższenie mocy produkcyjnej poszczególnych produktów po wyłączeniu na czas określony (*)°;

Wzrost w %

etylen + 12%

benzen + 28%

polipropylen + 35%

polietylen + 25%

(*) Moc produkcyjna zwiększy się wprawdzie od razu po zakończeniu postoju, jednak maksymalne zwiększenie poziomu zostanie osiągnięte dopiero w latach 2008–2009.

W przeszłości w spółkach grupy UNIPETROL przebiegały postoje raz w roku, następnie co dwa lata, a potem co trzy lata. W roku 2005 podjęto jednak decyzję, o przejściu na czteroletni cykl postojów w eksploatacji, który jest korzystniejszy dla producentów i klientów (w Českiej Rafinérskiej tegoroczna procedura blokująca przebiega w czteroletnim cyklu już po raz drugi). „W ciągu okresu postoju obok klasycznej konserwacji jest także możliwe przeprowadzanie projektów inwestycyjnych, intensyfikacji, budowy nowych linii produkcyjnych, a tym samym poprawienie jakości produktów,“ wyjaśnia François Vleugels, przewodniczący zarządu oraz dyrektor generalny spółki Unipetrol. Równoczesne postoje są korzystne dla obu spółek, ponieważ w ten sposób zostają zminimalizowane konsekwencje finansowe dla obu stron. Przygotowanie postojów i ich wzajemna koordynacja przebiega już prawie rok. Tak samo długo są o tej akcji informaowani także klienci grupy Unipetrol. W tym czasie zaczęto także przygotowania umów ramowych z kluczowymi odbiorcami. Od stycznia ma miejsce intensywniejsza komunikacja z klientami, a zapasy w magazynach są robione stopniowo w ten sposób, aby spółka Unipetrol RPA (były Chemopetrol i Unipetrol Rafineria) były w stanie pokryć dostawy produktów petrochemicznych i rafineryjnych dla wszystkich znaczących klientów we wcześniej umówionych ilościach.

Obok pracowników wyłączonych z eksploatacji działów, postoje będą dotyczyć szeregu innych pracowników np. techników bezpieczeństwa, pracowników energetyki czy filtrów wodnych. We wrześniu i październiku znajróżniejszymi środkami przedsięwziętymi w związku z postojami spotka się mniej więcej każdy zatrudniony w litwinowskim areale przemysłowym. W ciągu postojów, oprócz zatrudnionych na stałe w obu spółkach, na terenie areału będzie się zmieniać jeszcze około 2000 innych pracowników trzech głównych firm dostawczych.

Następną większą przerwę w eksploatacji grupa Unipetrol planuje za 4 lata – a więc w roku 2011.