08.08.2007

Umowa z MITSHUBISHI HEAVY INDUSTRIES

PKN ORLEN podpisał dziś czołowy kontrakt z japońską firmą Mitsubishi Heavy Industries na projekt techniczny oraz dostawę materiałów, urządzeń i usług technicznych związanych z budową wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA). Umowa została zawarta na bazie umowy licencyjnej firmy MEC.

Sfinalizowanie kontraktu umożliwia rozpoczęcie przygotowań do realizacji projektu inwestycyjnego w obszarze rozwoju segmentu petrochemii PKN ORLEN – budowy kompleksu aromatów.

Planowana inwestycja pozwoli PKN ORLEN przedłużyć łańcuch tworzenia wartości w obszarze petrochemii i zwiększyć wykorzystanie mocy przerobowych Zakładu Produkcyjnego Koncernu w Płocku. Uruchomienie instalacji do produkcji kwasu tereftalowego planowane jest na IV kwartał 2010 roku. Do tego czasu przewiduje się zwiększenie mocy produkcyjnych paraksylenu w Płocku stanowiącej bezpośredni surowiec do produkcji PTA oraz instalacji produkujących media energetyczne i oczyszczalnię ścieków w Spółce Anwil.

Koszt inwestycji budowy instalacji produkcyjnej szacowany jest na poziomie ok. 600 mln Euro. Zatrudnienie w nowej firmie znajdzie ponad 200 osób, nie licząc firm zapewniających ciągłość utrzymania ruchu i służb logistycznych.

Proces produkcyjny realizowany będzie w oparciu o licencję japońskiej firmy Mitsubishi Chemical, trzeciej co do wielkości pod względem światowej produkcji PTA, niekwestionowanego lidera w branży na rynkach azjatyckich. Wybrana technologia spełnia najsurowsze wymogi w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Instalacja zlokalizowana na terenie będącym własnością PKN ORLEN, przyległym do Zakładów Azotowych Anwil SA we Włocławku, wymagać będzie budowy nie tylko węzłów podstawowych, ale również całej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania zakładu.

Zapotrzebowanie na kwas tereftalowy rośnie nieprzerwanie od wielu lat w tempie ok. 8-10% rocznie. Światowa produkcja PTA w roku 1970 wynosiła zaledwie 1,75 miliona ton, podczas gdy w roku 2006 przekroczyła już znacznie 30 milionów ton. Według prognoz na okres 2003-2010 tylko w Europie Zachodniej średnioroczny wzrost zapotrzebowania na PTA wynosi 6 % rocznie. Zgodnie z prognozami ekspertów podaż w tej dziedzinie w Europie nie nadąża za wzrastającym popytem i trend ten powinien się utrzymać w ciągu najbliższych lat.

Powodem tak dynamicznie rozwijającego się popytu jest wykorzystywanie kwasu tereftalowego głownie w przemyśle tworzyw sztucznych. Jest podstawowym surowcem do produkcji szerokiej gamy poliestrów, a w szczególności włókien poliestrowych wykorzystywanych w przemyśle włókienniczym, które stanowią 70% globalnej produkcji włókien sztucznych. Poliestry są również podstawowym surowcem do produkcji opakowań jednorazowych, zwłaszcza butelek - PET. Znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i w wielu innych gałęziach współczesnego przemysłu chemicznego. PET jest więc tworzywem uniwersalnym i zdaniem ekspertów niezagrożonym w najbliższym czasie ze strony innych tworzyw.