25.01.2007

PKN ORLEN wzywa do sprzedaży akcji

25 stycznia 2007 roku PKN ORLEN złożył na giełdzie w Wilnie zlecenie nabycia wszystkich akcji AB Mazeikiu Nafta pozostających w rękach mniejszościowych akcjonariuszy. Koncern podpisał również z Rządem Litwy porozumienie o współpracy w zakresie obowiązkowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych AB Mazeikiu Nafta.

Oficjalne zlecenie nabycia akcji od akcjonariuszy mniejszościowych zostało złożone na Wileńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (kod: 1664 51720). PKN ORLEN ustalił cenę nabycia na poziomie 10,25 Lita za akcję, takim samym, jak podczas obowiązkowego wezwania do sprzedaży, trwającego od 2 do 15 stycznia. Zlecenie PKN ORLEN pozostanie otwarte do czasu rozpoczęcia przez Koncern obowiązkowego wykupu akcji i umożliwia sprzedaż akcji rafinerii przez osoby, które nie dokonały tego w trakcie wcześniejszego obowiązkowego wezwania do sprzedaży.

W dniu dzisiejszym PKN ORLEN podpisał z Rządem Litwy, porozumienie o współpracy w zakresie obowiązkowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Mazeikiu Nafta. Umowa określa procedurę wykupu akcji pozostałych akcjonariuszy. W jej ramach PKN ORLEN, działając w porozumieniu z rządem litewskim, przejmie pozostające w rękach akcjonariuszy mniejszościowych akcje spółki w procedurze obowiązkowego wykupu przeprowadzonego zgodnie z prawem litewskim. Procedura ta, w odróżnieniu od stosowanych poprzednio, ma charakter przymusowy i doprowadzi do nabycia przez PKN ORLEN wszystkich, poza posiadanymi przez Rząd Litwy, walorów rafinerii.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu przymusowego wykupu będą publikowane zgodnie z wymaganiami prawa litewskiego.
Do dnia dzisiejszego PKN ORLEN posiada łącznie 632713599 akcji zwykłych Mazeikiu Nafta, o wartości nominalnej 1 Lita za sztukę, stanowiących 89,26 % wszystkich akcji zapewniających 89,26 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.