19.06.2008

PKN ORLEN partnerem Forum Polityki Europejskiej

W dniach 19-20 czerwca 2008 r. w Krakowie odbywa się Forum Polityki Europejskiej organizowane przez Instytut Studiów Strategicznych oraz Fundację Konrada Adenauera. Sponsorem wydarzenia jest PKN ORLEN.

Konferencja związana jest z 50-leciem istnienia Wspólnoty Europejskiej i poświęcona będzie przyszłości instytucjonalnej Unii, stosunkom z USA, poszczególnymi krajami UE i Bliskiego Wschodu.

Uczestnicy spotkania będą chcieli również znaleźć odpowiedzi na pytania czy UE powinna być organizacją o charakterze regionalnym czy globalnym oraz jakie wyzwania stoją przed nią w najbliższych latach.

W Forum wezmą udział m.in. minister obrony narodowej Bogdan Klich, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i reprezentanci think-tanków, badających kwestie rozwoju współpracy politycznej w Europie. Konferencja połączona będzie z uroczystościami 15-lecia jednego z organizatorów spotkania - Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie, podczas których Zbigniewowi Brzezińskiemu zostanie wręczona nagroda Semper in altum, przyznawana przez Instytut za całokształt dokonań w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym oraz stosunkach międzynarodowych.

Organizatorami Forum są Instytut Studiów Strategicznych oraz Fundacja Konrada Adenauera. PKN ORLEN kolejny raz jest sponsorem inicjatyw podejmowanych przez Instytut. W kwietniu b.r. Koncern patronował konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne - filarem bezpiecznej Europy", która odbyła się w Krakowie.