12.06.2008

PKN ORLEN wsparł odbudowę Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku

12 czerwca 2008 roku w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku otwarta została wystawa złotnictwa ze zbiorów Skarbca Katedralnego. Najstarsze prezentowane na niej eksponaty pochodzą z XIII wieku i są jednymi z najcenniejszych w Polsce. W tym samym czasie otwarto nowy gmach Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Oba przedsięwzięcia wsparte zostały przez PKN ORLEN.

Opactwo Pobenedyktyńskie w Diecezji Płockiej jest najstarszym i jednym z najpiękniejszych zabytków Płocka i regionu oraz znaną atrakcją turystyczną. Z kolei skarbiec płocki, obok katedr w Gnieźnie, na Wawelu i Jasnej Górze, jest najstarszą i najbogatszą tego rodzaju kolekcją w Polsce. We wnętrzach opactwa zaprezentowanych zostanie kilkaset zabytków złotnictwa od romantyzmu po sztukę nowoczesną. Zwiedzający będą mogli oglądać m.in.: romański kielich z pateną fundacji księcia Konrada Mazowieckiego z XIII wieku, gotycką hermę (relikwiarz w kształcie popiersia) św. Zygmunta ofiarowaną przed 1370 rokiem przez Króla Kazimierza Wielkiego oraz barokowy, złoty emaliowany kielich ufundowany w połowie XVII stulecia przez biskupa płockiego Karola Ferdynanda Wazę - syna króla Zygmunta III Wazy.

W uroczystym otwarciu wystawy i gmachu Muzeum Diecezjalnego wzięli udział przedstawiciele władz kościelnych - Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski, Biskup Płocki Piotr Libera, Biskup Roman Marcinkowski, ksiądz Bronisław Gwiazda - Dyrektor Muzeum Diecezjalnego, państwowych i samorządowych w osobach Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego oraz przedstawiciele PKN ORLEN. Za wkład w restaurację opactwa Koncern został odznaczony Wielkim Orderem Świętego Zygmunta, który przekazano na ręce Członka Zarządu Krystiana Patera.

PKN ORLEN, mocno zaangażowany w sprawy płockiej społeczności, od czterech lat wspiera starania Diecezji Płockiej zmierzające do przywrócenia dawnej świetności Opactwu Pobenedyktyńskiemu. W latach 2004 - 2008 Koncern przeznaczył na ten cel środki o łącznej wysokości 1.400.000 zł., które zostały wykorzystane na prace remontowo - budowlane, jak również przygotowanie otwartej dzisiaj wystawy. Dzięki pomocy Koncernu możliwe było odnowienie i unowocześnienie sali wystawienniczej skarbca oraz powstanie nowego gmachu Muzeum Diecezjalnego. PKN ORLEN od lat prowadzi szereg działań związanych z misją mecenasa kultury, w którą wpisuje się także ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego.