12.12.2008

Milion dla szpitala

Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o udzieleniu darowizny w wysokości 1 miliona złotych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Otrzymane środki placówka wykorzysta na utworzenie sześciu stanowisk intensywnej opieki medycznej, służących leczeniu pacjentów z ciężkimi obrażeniami ciała. Przyznane przez PKN ORLEN wsparcie pozwoli także na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do leczenia urazów wielonarządowych wymagających terapii oddechowej.

PKN ORLEN wystąpił przed kilkoma miesiącami z inicjatywą stworzenia w płockim Szpitalu programu, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Płocka, w tym pracownikom Koncernu, skutecznej opieki w stanach zagrożenia życia spowodowanych wypadkami, urazami, czy katastrofami. Po konsultacjach z przedstawicielami placówki, specjalistami z ORLEN Medica oraz uzyskaniu opinii niezależnych ekspertów, uzgodniono działania, które pozwolą Szpitalowi na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy pacjentom bezpośrednio zagrożonym utratą życia, a szczególnie ofiarom poparzeń.

Decyzja o przyznaniu darowizny Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku po raz kolejny dowodzi, iż Koncern w swojej działalności dobroczynnej szczególną wagę przykłada do poprawy jakości życia i ochrony zdrowia płockiej społeczności. W ciągu ostatnich kilku lat PKN ORLEN wsparł płocką placówkę kwotą prawie 4,5 miliona złotych. Zaangażowanie Spółki zostało docenione przez władze Szpitala, które przyznały jej w czerwcu tego roku medal "Zasłużony dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku".

Zarząd Koncernu zdecydował także o udzieleniu darowizny w wysokości 100 tys. zł Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i niezbędnych środków medycznych, w tym noża wodnego. Placówka świadczy specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie m.in. chirurgii naczyniowej, ogólnej, neurochirurgii, chirurgii plastycznej i oparzeń, chirurgii urazowo - ortopedycznej.