11.04.2008

Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak złożył wizytę w PKN ORLEN

W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyło się robocze spotkanie Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka z Zarządem PKN ORLEN oraz przedstawicielami Rady Nadzorczej spółki w osobach Macieja Mataczyńskiego i Krzysztofa Kołacha.

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Koncernu, Wojciech Heydel, przedstawił Wicepremierowi informację na temat zakresu działania Grupy ORLEN, głównych założeń strategicznych, bezpieczeństwa energetycznego w regionie oraz planów w zakresie energii odnawialnej. Rozmowy dotyczyły także kwestii związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw oraz realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego.

"Spotkanie z Premierem Pawlakiem miało charakter bardzo merytoryczny. Mieliśmy możliwość przedstawienia naszych priorytetowych kwestii biznesowych, a także problematyki w zakresie alternatywnych źródeł energii. W tym obszarze jest wiele spraw, które powinny być jak najszybciej uregulowane, a mogą być rozwiązane przede wszystkim na poziomie ustawodawczym" powiedział po spotkaniu Wojciech Heydel, p.o. Prezesa Zarządu PKN ORLEN.