24.11.2008

ORLEN Dar Serca na rzecz bezpieczeństwa

Fundacja ORLEN Dar Serca po raz kolejny udzieliła wsparcia Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Fundacja przekazała płockiej policji 15 zestawów sprzętu komputerowego oraz 8 samochodów osobowych.

Współpraca z płocką policją trwa już od lat. Tylko w ubiegłym roku Fundacja obdarowała płockich policjantów 10 zestawami sprzętu komputerowego oraz 5 samochodami osobowymi.

Akt darowizny z rąk Prezesa Zarządu Fundacji ORLEN Dar Serca Eugeniusza Kowalczyka odebrał Komendant Miejski Policji w Płocku Inspektor Jarosław Brach.

Gospodarz uroczystości - Prezes Zarządu PKN ORLEN - Jacek Krawiec, powiedział: "PKN ORLEN konsekwentnie kieruje się w swoich działaniach społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stale poszukujemy nowych pomysłów i rozwiązań, dzięki którym jesteśmy w stanie coraz skuteczniej odpowiadać na potrzeby różnych grup naszych interesariuszy. Wierzę, że poprzez współpracę z Komendą Miejską Policji w Płocku, nasza Spółka znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Płocka i okolic".

W uroczystości udział wzięli także: inspektor Igor Parfieniuk - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji oraz Elżbieta Gajewska - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Doceniając zaangażowanie Spółki oraz jej Fundacji na rzecz wspieranie płockiej policji, rozkazem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny, Prezes Zarządu PKN ORLEN oraz Prezes Fundacji ORLEN Dar Serca zostali odznaczeni brązowymi medalami "Za zasługi dla Policji."

PKN ORLEN uczynił kwestie troski o bezpieczeństwo jednym z priorytetów swojej polityki dobroczynności. Warto przypomnieć, że Koncern propaguje bezpieczeństwo w ruchu drogowym m.in. poprzez kampanię społeczną "ORLEN. Bezpieczne drogi", będącą jedną z największych akcji społeczno - edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Gośćmi Koncernu były dziś także płockie przedszkolaki. Pod bacznym okiem stróżów prawa, w atmosferze zabawy, poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. "Bezpieczeństwo dzieci to dla nas absolutny priorytet" - powiedział Eugeniusz Kowalczyk, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN Dar Serca. "Jesteśmy przekonani, że akcje edukacyjne prowadzone od najmłodszych lat przyniosą trwałe efekty".