06.11.2008

PKN ORLEN w panelu eksperckim

Otoczenie makroekonomiczna oraz strategia sektora paliwowego to zasadnicze tematy dzisiejszego Ogólnopolskiego Kongresu Paliwowego PETROBIZNES, odbywającego się pod mecenatem PKN ORLEN.

Największy Koncern rafineryjno - petrochemicznych w regionie reprezentuje w paliwowym panelu eksperckim Krystian Pater, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rafinerii. Tegoroczny Ogólnopolski Kongres Paliwowy PETROBIZNES podzielony został na trzy części: paliwową, chemiczną i energetyczną. W poszczególnych panelach wzięli udział przedstawiciele najważniejszych firm z poszczególnych branż.

Kongres zainaugurował Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki RP.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie związane z obecną sytuacją makroekonomiczną, polityką i strategia państwa wobec sektora paliwowego i gazowego. Bardzo ważnym elementem dyskusji była tematyka bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz perspektywy polskiego rynku biopaliw.

Przedstawiciele polskich firm paliwowych dyskutowali między innymi na temat perspektyw jego rozwoju, możliwości dywersyfikacji dostaw surowców, a także możliwości inwestycyjnych firm w obecnej sytuacji gospodarczej. W paliwowym panelu dyskusyjnym PKN ORLEN, sponsor główny Kongresu, reprezentowany był przez Krystiana Patera - Członka Zarządu ds. Rafinerii.