28.02.2008

Komunikat prasowy

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego br. Rada Nadzorcza jednogłośnie zawiesiła Prezesa Piotra Kownackiego w wykonywaniu obowiązków Prezesa i Członka Zarządu na czas nieokreślony.

W ocenie Rady Nadzorczej ostatnie publiczne wypowiedzi Prezesa mają charakter polityczny i nie służą wizerunkowi PKN ORLEN, a także wciągają Spółkę w bieżące spory polityczne.

Rada Nadzorcza wyraża nadzieję, że okres zawieszenia będzie sprzyjał wyciszeniu emocji oraz odbudowie atmosfery apolitycznego działania dla dobra Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła, że na czas zawieszenia Pana Piotra Kownackiego, uprawnienia Prezesa Zarządu przejmuje Wiceprezes Zarządu Wojciech Heydel.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN