05.02.2008

Rafineria w Możejkach odzyskuje pełnię mocy produkcyjnych

Możejki. Przedstawiciele Rządu Republiki Litewskiej oraz Zarządów PKN ORLEN S.A. i AB Mažeikiu Nafta otworzyli dziś uroczyście, odbudowaną po pożarze z 2006 roku, Instalację Destylacji Próżniowej (VDU) rafinerii AB Mažeikiu Nafta.

W końcu 2007 r. zakończono odbudowę po pożarze kolumny destylacji próżniowej. Produkcyjne uruchomienie tej kolumny nastąpiło w dniu 20 stycznia 2008 roku, po połączeniu odbudowanej Instalacji VDU z innymi instalacjami rafinerii. Pomimo trwającej od lutego 2007 r. odbudowy kolumny, rafineria utrzymała swoje moce przerobowe na poziomie ok. 7 mln ton rocznie co było możliwe dzięki uruchomieniu Kolumny Bitumicznej (BDU), która częściowo zastąpiła instalację zniszczoną pożarem. Po uruchomieniu odbudowanej kolumny destylacji próżniowej moce przerobowe rafinerii osiągnęły poziom sprzed pożaru w październiku 2006 r., to jest ponad 10 mln.

W odbudowę zaangażowane były firmy projektowe i wykonawcze głównie z Litwy, Polski oraz Włoch. Istotne podzespoły wykonywane były także w zakładach w Rosji, na Ukrainie i w Czechach.

Jesienią 2007 r. przeprowadzono największy remont kapitalny w historii AB Mažeikiu Nafta połączony z pracami modernizacyjnymi. Zakres wykonanych prac był trzykrotnie większy od prac wykonanych podczas ostatniego remontu w 2003 r.

Prace remontowe w rafinerii zainicjowane zostały jesienią 2007 roku. W ich efekcie również dokonano przeglądu i naprawy ponad 450 rurociągów, 64 kolumn, 16 reaktorów, ok. 1600 zaworów. W czasie trwania postoju remontowego rafinerii zrealizowano szereg inwestycji modernizacyjnych, m.in. wymiana pieca na destylacji atmosferycznej, modernizacja kolumny destylacji atmosferycznej, modernizacja FCC (kraking katalityczny).

Całkowity koszt prac remontowych i modernizacyjnych wyniósł ok. 85 mln USD.

W celu dostosowania AB Mažeikiu Nafta do wymogów ekologicznych i jakościowych stawianych przez UE oraz wygenerowania znacznych oszczędności w zużyciu energii realizowany jest program inwestycyjny o wartości łącznie 1,6 mld USD. Zakończenie programu planowane jest na 2012 r.

Głównymi założeniami programu jest budowa nowych instalacji - między innymi hydrokrakingu, destylacji próżniowej visbreakingu, a także instalacji wydzielania propylenu oraz odsiarczania spalin na Elektrociepłowni.

Do dziś w ramach przeprowadzonych prac modernizacyjnych, wdrożono 12 istotnych projektów inwestycyjnych. Prace modernizacyjne są kontynuowane, na skutek tego efektywne moce przerobowe rafinerii osiągną poziom 11 mln ton ropy rocznie, zaś głębokość przerobu surowca wzrośnie z 75% do 88%.

Po zakończeniu programu modernizacji AB Mažeikiu Nafta będzie stabilnym elementem Grupy ORLEN zdolnym do skutecznej walki konkurencyjnej z najnowocześniejszymi rafineriami Regionu.