30.05.2008

Krzysztof Hołowczyc w Laskach

Wczoraj - na zaproszenie PKN ORLEN - podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach odwiedził Krzysztof Hołowczyc.

Mistrz kierownicy opowiedział o swoich doświadczeniach kierowcy rajdowego, o ostatnich startach, o tym jak wyglądają przygotowania do zawodów, o samochodach, na których startuje oraz odpowiedział na szereg pytań zadawanych przez uczestników spotkania.

Krzysztof Hołowczyc zwrócił również uwagę słuchaczy na niezwykle istotny problem, jakim jest bezpieczeństwo na drodze. Dlatego też na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali specjalne elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo pieszych, przygotowane przez PKN ORLEN w ramach programu "ORLEN. Bezpieczne drogi".

18 listopada 2007 roku w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach wybuchł groźny pożar, który zniszczył kilka klas, część konstrukcji dachu oraz specjalistyczne oprzyrządowanie, książki oraz pomoce szkolne dla niewidomych. W ciągu jednej nocy przyszłość wychowanków ośrodka stanęła pod znakiem zapytania.

Jedną z pierwszych instytucji, które odpowiedziały na apel Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi o pomoc był PKN ORLEN. Zarząd Koncernu zdecydował natychmiast o udzieleniu darowizny w wysokości 1 000 000 zł na rzecz Towarzystwa z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej pożarem szkoły. Dodatkowo Fundacja ORLEN - Dar Serca przekazała Towarzystwu 64 000 zł na zakup nowoczesnego sprzętu - drukarek i maszyn brajlowskich. PKN ORLEN podjął się także roli partnera strategicznego odbudowy szkoły w Laskach.

Darowizna oraz zakup drukarki i maszyn brajlowskich zapoczątkowało zacieśnienie współpracy Towarzystwa i PKN ORLEN. Jednym z jej elementów było wczorajsze spotkanie. Przygotowywane są już kolejne wydarzenia z myślą o wychowankach Lasek. Podopieczni Towarzystwa będą mieli m.in. sposobność udziału w imprezach sponsorowanych przez Koncern.