11.03.2008

Komunikat prasowy dot. porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac na rok 2008

Zarząd PKN ORLEN informuje, iż w wymaganym ustawowo terminie nie udało się osiągnąć porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac na rok 2008.

Mimo, że negocjacje w tej kwestii zakończyły się 29 lutego br. Zarząd PKN ORLEN do 10 marca, czyli ostatecznego terminu określonego przepisami prawa, liczył na uzgodnienie z liderami organizacji związkowych wysokości i zasad podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Koncernu, podejmując do ostatniej chwili próby znalezienia kompromisu.

W toku negocjacji, mimo prognozowanych niesprzyjających w tym roku warunków makroekonomicznych, Zarząd zdecydował się złożyć związkom zawodowym wyjątkowo korzystną propozycję gwarantującą Pracownikom Koncernu średnioroczny wzrost wynagrodzeń o 550 zł. Oferta ta przekraczała wartości ubiegłoroczne. Proponowana suma podwyżki to ponad 9%, przy średniej płacy w PKN ORLEN w wysokości 6.100 zł.

Wobec stanowiska związków zawodowych, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, Zarząd był zobowiązany określić przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drodze zarządzenia. Wprowadzony wskaźnik został określony na ten rok na poziomie 3,5%.

Jednocześnie Zarząd PKN ORLEN prezentując nadal wolę kompromisu zadeklarował uruchomienie pozostałych środków na tegoroczne podwyżki tj. do poziomu 9 procent, w momencie podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi lub z chwilą zamknięcia prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Biuro Prasowe