14.03.2008

PKN ORLEN objął udziały w nowo zarejestrowanej spółce ORLEN International Exploration & Production Company

W dniu 14 marca 2008 roku została zarejestrowana przez holenderską Izbę Handlową (Kamer Van Koophandel) z siedzbą w Amsterdamie spółki prawa holenderskiego ORLEN International Exploration & Production Company BV z siedzibą w Amsterdamie.

PKN ORLEN S.A. objął w Spółce 180 udziałów o wartości nominalnej 100 EUR każdy udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Objęte udziały zostały pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 18.000 EUR. Inwestycja PKN ORLEN S.A. w Spółkę ma charakter długoterminowy.

W skład dwuosobowego Zarządu Spółki ORLEN International Exploration & Production Company weszli: Pan Wiesław Prugar, Dyrektor Biura Poszukiwań i Wydobycia PKN ORLEN oraz holenderska spółka Orangefield Trust (Nederlands) BV, specjalizująca się we współzarządzaniu spółkami holdingowymi. Orangefield Trust (Nederlands) BV została wybrana na drodze przetargu.

Do podstawowych przedmiotów działalności nowozarejestrowanej Spółki należą: górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność geologiczna i poszukiwawczo-rozpoznawcza. Podczas gdy ORLEN Upstream będzie koncentrował swoją działalność na projektach o charakterze wydobywczym na terenie Polski, ORLEN International Exploration & Production Company skupi swoją uwagę na projektach zagranicznych.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN