16.10.2008

Premiera filmu „Świadectwo”

Dziś w Watykanie odbędzie się światowa premiera filmowej opowieści o Janie Pawle II, opartej na motywach książki kardynała Stanisława Dziwisza. Jednym ze sponsorów tego międzynarodowego wydarzenia jest PKN ORLEN.

W światowej premierze, która odbędzie się w auli Pawła VI w Watykanie, weźmie udział papież Benedykt XVI. Stolica Apostolska organizuje premierę w ramach obchodów 30-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, a watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana jest współproducentem filmu.

„Byłem z nim prawie czterdzieści lat...” – tak rozpoczyna się filmowa opowieść kardynała Stanisława Dziwisza o życiu Jana Pawła II. Opowieść wieloletniego sekretarza i przyjaciela papieża, naocznego świadka najważniejszych wydarzeń pontyfikatu. „Świadectwo” powstało najpierw jako książka. Wydana w 2007 roku i przetłumaczona na kilkanaście języków, osiągnęła w Polsce nakład ponad miliona egzemplarzy. Teraz „Świadectwo” trafia na ekrany kin, bogatsze od książki o wiele nowych faktów - między innymi z lat młodzieńczych Karola Wojtyły. Film pokazuje kilka nieznanych wydarzeń o wręcz sensacyjnym charakterze.

Pełna ciepła i sugestywnej siły opowieść kardynała Stanisława Dziwisza przeplata się z niepublikowanymi dotąd materiałami dokumentalnymi i rekonstrukcjami wydarzeń. Autorom filmu udało się dotrzeć do wielu nieznanych źródeł. Korzystali z archiwów watykańskich, z dotychczas niepublikowanych materiałów zdjęciowych oraz archiwaliów prywatnych. Efektem rozmów z kardynałem Dziwiszem, jakie zarejestrowała kamera, jest 30 godzin materiału filmowego.

Prace nad filmem trwały blisko rok – pierwsze sceny filmowano jesienią 2007 roku. Film powstawał przede wszystkim w Watykanie, Krakowie i Wadowicach, choć fabularyzowana inscenizacja wydarzeń z życia Karola Wojtyły wymagała zdjęć niemal w całej Europie. Autorem otwierającego i końcowego motywu muzycznego jest Vangelis, który autorstwo muzyki do „Świadectwa” dzieli z Robertem Jansonem – kompozytorem pozostałych części ilustracji muzycznej.

W dniu światowej premiery filmu, w Polsce, zostaną zorganizowane specjalne pokazy reprezentantów różnych grup interesariuszy PKN ORLEN - pracowników, kluczowych klientów firmy czy władz samorządowych. Film będzie można obejrzeć m.in. we Włocławku, Katowicach, Szczecinie, Warszawie, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Lublinie.

PKN ORLEN jako lider branży rafineryjno – petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej od lat wspiera wydarzenia promujące szeroko pojętą kulturę. Mecenat kulturalny jest elementem strategii rozwoju firmy i wyrazem jej społecznej odpowiedzialności.