29.01.2008

Nowy biopaliwowy portal ORLENU

W ramach wdrażania założeń Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw PKN ORLEN uruchomił nową, informacyjną stronę internetową dotyczącą tematyki biopaliw.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów PKN ORLEN uruchomił stronę internetową, której zadaniem jest przybliżenie tematyki biopaliw. Dostępna jest ona pod adresami: www.e-biopaliwa.pl oraz www.e-bioester.pl. Poza ciekawostkami dotyczącymi historii biopaliw w Polsce i zaangażowania Koncernu w ich produkcję, internauci znajdą praktyczne informacje na temat rodzajów biopaliw oraz technologii towarzyszących ich wytwarzaniu.

Odbiorcy detaliczni mogą zapoznać się z listą producentów określonych marek aut, które mogą pracować z wykorzystaniem biopaliw, a także mapę 60 stacji BLISKA oferujących wśród swych produktów Bioester. Listy stacji i danych teleadresowych będą na bieżąco uzupełniane, zgodnie z wdrażaniem do sprzedaży kolejnych obiektów sieci i infrastruktury magazynowej.

Praktyczny BIOsłowniczek wyjaśnia zawiłe pojęcia, a w zakładkach FAQ oraz FAQ BIOester zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane biopaliwami w Polsce, na świecie czy też dotyczącymi tego obszaru regulacjami prawnymi.

Ciekawostką portalu jest BIOkalkulator pozwalający wyliczyć stopień ograniczenia emisji CO2 w wyniku zużycia 1 litra bioestru czy ilość rzepaku potrzebną do wyprodukowania jednostki biopaliwa. Pomoże to zobrazować walory ekologiczne korzystania z biopaliw jak i pokazać znaczenie zastosowania tego typu paliwa dla rozwoju rolnictwa.

Nowe strony internetowe skierowane są również do odbiorców hurtowych. Współpracę z Koncernem mogą oni podjąć poprzez Regionalne Biura Handlu Hurtowego zlokalizowane w pięciu centrach na terenie kraju. Ich adresy dostępne są w zakładkach dotyczących kontaktów handlowych.

PKN ORLEN wprowadził do oferty produktowej biopaliwa i paliwa tradycyjne z biokomponentami ze względu na troskę o środowisko naturalne oraz nowe uwarunkowania prawne, wynikające z regulacji i wskazań Unii Europejskiej.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN