23.09.2008

ORLEN liderem Indeksu BI-NGO 2008

PKN ORLEN już po raz drugi znalazł się w czołówce rankingu opracowywanego przez Instytutu Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych Indeksu BI-NGO. Indeks jest narzędziem badającym efektywność komunikacji internetowej z zakresu CSR pięciuset największych firm według listy sporządzanej corocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”. Wyłania elitarną grupę firm, których jakość komunikowania o społecznym zaangażowaniu wyróżnia się na tle pozostałych badanych przedsiębiorstw.

Indeks ocenia obszary takie jak: przywództwo i polityka przedsiębiorstwa w zakresie społecznego zaangażowania, jakość strategii CSR oraz budowanie relacji z partnerami społecznymi.

„Bardzo cieszymy się, że z przyznanego PKN ORLEN tytułu Lidera Indeksu BI-NGO 2008. Otrzymane wyróżnienie potwierdza, że zasada pełnej transparentności we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach jest słuszna i znajduje uznanie nie tylko w oczach naszych interesariuszy, ale także instytucji badawczych.” – powiedziała Barbara Tęcza, Kierownik Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PKN ORLEN.

Indeks BI-NGO jest flagowym projektem powstałego wiosną 2007 roku przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Instytutu BI-NGO. Instytut specjalizuje się w badaniach zjawisk związanych ze współpracą pomiędzy biznesem, a organizacjami pozarządowymi (NGO).