11.09.2008

PKN ORLEN dla ratowania życia i zdrowia

PKN ORLEN przekazał Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim darowiznę w wysokości 100 tysięcy złotych na zakup ambulansu ratowniczego. Karetka będzie uzupełnieniem zintegrowanego systemu ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej działającej na terenie powiatu.

Przedstawiciele Koncernu złożyli dziś symboliczny czek na ręce Starosty Powiatu i Dyrektora ostrowskiego ZZOZ-u. To już druga darowizna PKN ORLEN na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. W 2005 roku Fundacja ORLEN - DAR SERCA przekazała sumę 100 tysięcy złotych na zakup aparatu rentgenowskiego. Ponadto Koncern wspiera Stowarzyszenie "Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego" od chwili jej powstania.

- Zaangażowanie społeczne stanowi jeden z naszych priorytetów. Przy tym szczególną uwagę poświęcamy społecznościom, w kraju i za granicą, których życie związane jest z funkcjonowaniem poszczególnych aktywów naszej firmy. W ślad za naszymi deklaracjami zawsze podąża konkretne działanie. Wsparcie zakupu ambulansu jest elementem realizacji linii polityki dobroczynnej ukierunkowanej na ochronę życia i zdrowia - powiedział Krystian Pater, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rafinerii.

Ochrona życia i zdrowia należy do najważniejszych celów polityki dobroczynności, realizowanej poprzez Fundację ORLEN - DAR SERCA, jak i samą Firmę. Przy tym oferowane wsparcie skupia się na pomocy jednostkom działającym w ramach szeroko rozumianego systemu ratownictwa, w tym instytucjom i organizacjom, do których zadań należy ratowanie ofiar wypadków komunikacyjnych.

O tym, że Spółka aktywnie wciela w życie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, świadczy także fakt, iż PKN ORLEN znalazł się w elitarnym gronie polskich Liderów Filantropii, zajmując czwarte miejsce w I konkursie Forum Darczyńców według wielkości przekazanych środków.