06.04.2009

Ekologicznie, ekonomicznie, elektronicznie

System elektronicznego obiegu dokumentów wprowadzony w ubiegłym roku w PKN ORLEN został uznany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za godną naśladowania, wartościową praktykę. Rozwiązane wdrożone w Spółce zostało zamieszczone w rocznym raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce".

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało raport dobrych praktyk już po raz siódmy. Tegoroczna edycja zawiera 88 najbardziej interesujących przykładów działań firm w czterech obszarach: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

W tym roku do Forum wpłynęła rekordowa liczba ponad 150 dobrych przykładów, z których wybrano najbardziej wartościowe i godne naśladowania. System wprowadzony w PKN ORLEN wyróżniono w kategorii "Środowisko", a dotyczy on zasad elektronicznego obiegu dokumentów w Koncernie.

Rezygnacja z dokumentacji papierowej i przyspieszenie wewnętrznego procesu zatwierdzania umów możliwa jest w Koncernie dzięki systemowi elektronicznemu. Podjęte działania zmniejszyły zużycie papieru w płockiej firmie o ok. 4%.  Przykładem działań w tej samej kategorii jest funkcjonujący w Grupie Kapitałowej projekt SOWA, który obejmuje elektroniczny obieg faktur i innych dokumentów księgowych.

Coraz szersze wykorzystywanie nośników informatycznych w firmie optymalizuje procesy biznesowe i usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Obok efektu ekonomicznego ich zastosowanie przynosi również wymierne korzyści środowisku.

- Wartością dodaną jest wyeliminowanie wielokrotnego drukowania bądź kserowania kilkuset tysięcy dokumentów rocznie, gdyż wszelkie akceptacje oraz podgląd dokumentów wykonywane są ze specjalnie przygotowanej do tego celu aplikacji - mówi Jakub Kolbicz kierownik Działu Zarządzania Projektami i Procesami IT.
Standaryzacja platformy biurowej, w ramach której funkcjonuje flota urządzeń drukujących oraz system faksu elektronicznego, pozwala pracownikom na wprowadzanie do obiegu dokumentów w formie elektronicznej. Tym samym eliminowana jest konieczność wielokrotnego powielania, a odbieranie faksów odbywa się poprzez skrzynkę e-mail, bez potrzeby ich drukowania.

Dobre praktyki Koncernu mają już swoje stałe miejsce w Raportach publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2005 roku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się "Optymalizacja struktur regionalnych PKN ORLEN". Z kolei w 2006 roku, w kategorii "Miejsce Pracy" zaprezentowane zostały praktyki: "Kultura korporacyjna Spółki" i "Wolontariat pracowniczy", a w kategorii "Społeczeństwo" praktyka "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce". Ta ostatnia praktyka, prezentująca kampanię społeczną "ORLEN. Bezpieczne drogi", wzbudziła tak duże uznanie, że została ponownie zarekomendowana w Raporcie 2007, a obok niej, w dziale "Miejsce pracy" znalazła się praktyka pod nazwą "PKN ORLEN dla pracowników".

- Liczymy, że dobre przykłady zawarte w Raporcie 2008 - jak co roku - będą inspirować kolejne firmy i pokazywać tę bardziej odpowiedzialną stronę polskiego biznesu - uważa Mirella Panek Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Instytucji, która jest pierwszą i jedyną organizacją pozarządową w Polsce, zajmują się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Forum powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych.