20.02.2009

Wyszkolona kadra trenerska dla młodzieży

Dobiegł końca kurs instruktorów piłki ręcznej, zorganizowany w ramach drugiej edycji turnieju ORLEN Handball Mini Ligi. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele z Płocka i powiatu płockiego, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów poznawali tajniki mistrzowskiej dyscypliny.

Dzięki zaangażowaniu PKN ORLEN, w okresie od 25 października 2008 roku do 14 lutego 2009 roku czternastu nauczycieli z Płocka i powiatu płockiego wzięło udział w zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock kursie instruktora sportu - specjalność piłka ręczna. Zajęcia prowadził mgr Stefan Wrześniewski - wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Podstawowym celem kursu było przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do pracy szkoleniowej w sporcie młodzieżowym. Kursanci pogłębili wiedzę dotyczącą przepisów gry w piłkę ręczną, krótkim rysem historycznym dyscypliny, zasadami nauczania piłki ręcznej, wpływem przepisów na organizację gry oraz wieloma innymi zagadnieniami teoretycznymi. Równie ważne były zajęcia praktyczne w trakcie, których uczestnicy zapoznali się z podstawowymi i jednocześnie najważniejszymi elementami wyszkolenia piłkarza ręcznego. Wszyscy uczestnicy kursu, pomyślnie przeszli końcowy egzamin złożony z części praktycznej i teoretycznej oraz obrony pracy dyplomowej.

Wielkie zainteresowanie piłką ręczną oraz sukcesy osiągane w ramach rozgrywek ORLEN Handball Mini Ligi pokazały, że dotychczasowa kadra trenerska nie zaspokaja zapotrzebowania na propagowanie tej dyscypliny. Dlatego też Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock podjęło decyzję o zorganizowaniu kursu dla nauczycieli pragnących podnosić swoje umiejętności trenerskie w zakresie piłki ręcznej

Obecnie trwa druga edycja turnieju ORLEN Handball Mini Liga. PKN ORLEN w ramach zaangażowania na rzecz promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, od dwóch sezonów wspiera jego organizację. Sponsoring tytularny turnieju jest wyrazem realizowanej strategii wspierania lokalnych inicjatyw popularyzujących sport wśród społeczności lokalnej, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież z Płocka i gmin ościennych.