13.03.2009

Nowy Prezes ANWILU

Na dzisiejszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza ANWILU, jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego firmy p. Macieja Trojnarskiego. Swoją funkcję obejmie on z dniem dzisiejszym. Decyzją Rady, pełniąca dotychczas obowiązki Prezesa p. Teresa Szeligowska, kontynuować będzie pracę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu,  Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego.

Nominacja Rady Nadzorczej finalizuje konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zapoczątkowany w ubiegłym roku. Proces wyboru prowadzony był przy ścisłej współpracy renomowanego doradcy zewnętrznego.

- Analizowaliśmy różne kandydatury rekomendowane przez doradcę przez kilka miesięcy, bowiem zależało nam na zapewnieniu spółce osoby, której kwalifikacje zagwarantują właściwy rozwój firmy w obecnych warunkach ekonomicznych. Jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy najlepszego wyboru, gdyż nowy Prezes  wniesie kapitał bardzo pożądany z punktu widzenia Spółki - dojrzałość menadżerską, znajomość branży, szeroką wiedzę merytoryczną i świeże spojrzenie - powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej ANWILU, Członek Zarządu PKN ORLEN, Marek Serafin.

Pan Maciej Trojnarski jest z wykształcenia prawnikiem. Od 1992 roku związany z holenderską firmą Wavin. Doświadczenie zawodowe zdobywał w handlu zagranicznym, branży motoryzacyjnej i przetwórstwie tworzyw sztucznych.