03.11.2009

Darowizna Rafinerii Trzebinia umożliwi doposażenie Zakładu Robin Heart Service

Darowizna Rafinerii Trzebinia umożliwi doposażenie Zakładu Robin Heart Service Rafineria Trzebinia od kilku lat wspiera inicjatywy służące ochronie życia i zdrowia, w tym instytucje i placówki medyczne. Jedną z organizacji, z którą Spółka współpracuje od wielu lat jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu im. Profesora Zbigniewa Religi. Jest to placówka spełniająca wszelkie kryteria oceny według Polityki Dobroczynności Rafinerii Trzebinia, przy tym jest to uznana na świecie instytucja realizująca zaawansowane przedsięwzięcia naukowo-badawcze związane z rozwojem nowoczesnej kardiochirurgii, transplantologii, bioinżynierii oraz robotyki.

Dotychczasowy dorobek Fundacji świadczy o tym, iż każdy przejaw wsparcia pożytkowany jest z myślą o doskonaleniu polskiej kardiochirurgii. Wsparcie przez Rafinerię Trzebinia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu kwotą 10 tys. zł przyczyni się m.in. do odpowiedniego doposażenia zakładu i laboratoriów w specjalistyczne urządzenia związane ze skonstruowanym prototypem polskiego robota kardiochirurgicznego Robin Heart.

Zakupione ze środków przekazywanych przez Rafinerię urządzenia będą wykorzystywane przez pracowników Pracowni Biocybernetyki a także pozostałych pracowników Instytutu Protez Serca. Decyzję o przyznaniu wsparcia na rzecz doposażenia Zakładu Robin Heart Service jednomyślnie podjął Zarząd Spółki.