17.11.2009

ORLEN dla Płocka - stypendia dla najzdolniejszych

Ponad sześćdziesięciu najlepszych uczniów płockich gimnazjów i szkół średnich odbierze dziś w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku, z rąk przedstawicieli PKN ORLEN i Fundacji ORLEN Dar Serca, symboliczne akty stypendialne. Na specjalny program stypendialny Koncern przeznaczył 200 tysięcy złotych.

Uroczystość wręczenia aktów stypendialnych dla najzdolniejszych płockich gimnazjalistów i licealistów to start wyjątkowej edycji programu stypendialnego Fundacji ORLEN Dar Serca. Wcześniejsze, ogólnopolskie edycje adresowane do uczniów, studentów i wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka, pomogły ponad 400 młodym ludziom w edukacji i rozwoju ich zainteresowań. W tym roku, uhonorowani zostali młodzi płocczanie, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale także odnoszą liczne sukcesy na polu sportu i kultury.

Program stypendialny utworzony specjalnie dla młodych mieszkańców Płocka, to kolejny dowód na głębokie zaangażowanie PKN ORLEN w życie i przyszłość lokalnej społeczności. Koncern uczestniczy we wszystkich ważnych dla płocczan wydarzeniach i stara się wspierać wartościowe i istotne inicjatywy.

"Cieszymy się, że poprzez program Fundacji ORLEN Dar Serca możemy motywować stypendystów do realizacji ich pasji i dalszego rozwoju intelektualnego. Pomaganie młodzieży, zwłaszcza mieszkającej w Płocku, który ma dla Koncernu znaczenie szczególne, to nasza najlepsza inwestycja. Oni przecież są przyszłością tego miasta i mam nadzieję również firmy, jeśli zdecydują się kształcić w kierunkach zbieżnych z naszą działalnością" - powiedział Czesław Bugaj, , Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Efektywności PKN ORLEN.

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie Płocka, ze średnią z zeszłego roku 4,5 lub wyższą, szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie kultury, sportu i nauki, szczególnie Ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i w roku przyznania stypendium nie ukończyli 19 lat. Do siedziby Fundacji ORLEN Dar Serca wpłynęło 98 wniosków, spośród których wybrano 63 stypendystów. Co miesiąc, od października do czerwca, będą oni otrzymywali stypendia, na które w sumie Koncern przeznaczył 200 tys. złotych.