02.06.2010

Zakończenie negocjacji z ZA Puławy w sprawie sprzedaży Grupy ANWIL

Zarząd PKN ORLEN S.A., w nawiązaniu do informacji o wyłączności negocjacyjnej przyznanej Zakładom Azotowym "Puławy" S.A. w procesie sprzedaży pakietu 84,79% akcji ANWIL S.A. informuje, iż strony rokowań postanowiły o zakończeniu prowadzonych rozmów ze względu na utrzymujące się różnice stanowisk, dotyczące cenowych i pozacenowych warunków transakcji. 

Pomimo konstruktywnych rozmów i pewnego zbliżenia stanowisk nie udało się wypracować obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania odnośnie warunków transakcji, w tym ostatecznej ceny i struktury transakcji. Zgodnie z przyjętą strategią, PKN ORLEN będzie kontynuował działania związane ze sprzedażą Grupy ANWIL. Stale zmniejszające się zadłużenie PKN ORLEN pozwala na odłożenie transakcji sprzedaży Grupy ANWIL w czasie. PKN ORLEN uważa, iż poprawiająca się sytuacja makroekonomiczna wpłynie na wycenę Grupy ANWIL adekwatnie do jej potencjału.