22.12.2010

PKN ORLEN nagrodzony w konkursie Raporty Społeczne 2010

Raport Społeczny PKN ORLEN za 2009 rok „Odpowiedzialna marka” otrzymał wyróżnienie  w konkursie „Raporty Społeczne 2010”, zorganizowanym pod patronatem Ministra Gospodarki. Jury konkursu doceniło Koncern za dbałość o interes społeczeństwa i środowiska oraz jasne, przejrzyste i wiarygodne zaprezentowanie swoich dokonań w publikowanych raportach. To już kolejne z rzędu wyróżnienie dla płockiej firmy. 

Wyniki czwartej edycji konkursu ogłoszone zostały podczas gali w Centrum „Zielna”. W tym roku w jury konkursu zasiedli między innymi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers, Mirella Panek - Owsiańska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Beata Jaczewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki.

Raporty społeczne PKN ORLEN są nagradzane już od kilku lat. W roku 2008 i 2009 zostały one uznane za najlepsze w głosowaniu internetowym interesariuszy, a w roku 2009 dodatkowo Koncern został uhonorowany za konsekwencję w raportowaniu.

- Informowanie o działaniach z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi ważną część strategii działania PKN ORLEN. Komunikowanie naszego zaangażowania społecznego oznacza dla nas nie tylko możliwość zaprezentowania prowadzonych przez Koncern działań, ale także poddanie się ocenie interesariuszy. Tegoroczną nagrodę i wyróżnienia uzyskane w poprzednich latach traktujemy jako potwierdzenie, że także w tej dziedzinie w 100 proc. realizujemy naszą strategię – podkreśla Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Tradycja raportowania działań CSR wyróżnia PKN ORLEN na polskim rynku, podobnie jak terminowość i cykliczność raportowania. Od roku 2002 Koncern opublikował już sześć raportów CSR.
Konkurs „Raporty Społeczne" skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, które doceniają znaczenie działania zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności i raportują swoją aktywność w tym obszarze zgodnie ze światowymi standardami. Organizatorami projektu są: CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers.