30.12.2010

PKN ORLEN zwiększa udziały w znaczących spółkach Grupy Kapitałowej

PKN ORLEN podpisał z Ministerstwem Skarbu Państwa umowy na zakup pakietów akcji dwóch znaczących spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

PKN ORLEN S.A. jako większościowy akcjonariusz Rafinerii Trzebinia S.A., przeanalizował warunki oferty ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa i zdecydował się na udział w aukcji, którą ostatecznie wczoraj wygrał. Po dzisiejszym zawarciu umowy nabycia akcji reprezentujących kolejne 9,19% kapitału zakładowego, udział PKN ORLEN S.A. w kapitale zakładowym Rafinerii Trzebinia S.A. wzrósł do ok. 86,35%.

Z kolei jako większościowy akcjonariusz Anwil S.A., PKN ORLEN złożył Ministrowi Skarbu Państwa ofertę nabycia pakietu akcji reprezentujących 5,56% kapitału zakładowego włocławskiej spółki. W wyniku przyjęcia przez MSP oferty PKN ORLEN i zawartej dzisiaj umowy, udział Koncernu w kapitale zakładowym Anwil S.A. wzrósł do ok. 90,35%.

- Wykorzystujemy możliwości zwiększania zaangażowania kapitałowego w ważnych spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN, ponieważ jest to zgodne z naszą koncepcją budowy stabilnej struktury zarządzania. Jesteśmy zadowoleni, że warunki naszych ofert zostały przyjęte i mogliśmy sprawnie przeprowadzić obie transakcje - podsumowuje Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.