20.04.2010

Sukces negocjacji w sporze zbiorowym

Zarząd PKN ORLEN oraz organizacje związkowe osiągnęły kompromis w sprawie podwyżek płac na rok 2010. Dziś wolę obydwu stron przypieczętowano porozumieniem kończącym spór zbiorowy. Zgodnie z podpisanymi dziś dokumentami średnioroczny poziom wzrostu miesięcznego wynagrodzenia dla każdego uprawnionego pracownika wyniesie 165 zł.

Od samego początku rozmów na temat tegorocznych podwyżek wynagrodzeń wszystkim partnerom zaangażowanym w negocjacje zależało na tym, by jak najszybciej osiągnąć kompromis. Dzięki temu, mimo dużej rozbieżności wstępnych stanowisk, negocjacje w ramach sporu zbiorowego trwały tylko nieco ponad miesiąc. Mimo wyznaczenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej negocjatora, nie było konieczności do angażowania go w mediacje.  Podpisane w dniu dzisiejszym porozumienie sygnowały wszystkie organizacje związkowe, które pozostawały z Pracodawcą w sporze zbiorowym, czyli NSZZ Solidarność, Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego.

- Cieszę się, że po raz kolejny w trakcie negocjacji płacowych zwyciężyła odpowiedzialność za naszą Firmę i realna ocena możliwych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Sytuacja branży rafineryjnej jest wciąż niestabilna dlatego tak ważne jest, byśmy podejmowali takie decyzje, które pozwolą naszej Firmie realizować przyjęte w strategii założenia jej dalszego rozwoju - podsumował wynik negocjacji Prezes Zarządu, Jacek Krawiec.

Sformułowane w porozumieniu ustalenia zostały już dziś formalnie potwierdzone uchwałą Zarządu i skierowane do realizacji.

Zapisy porozumienia nie obejmują menedżerów bezpośrednio podległych Członkom Zarządu.