19.11.2010

Stypendia dla 180 najzdolniejszych Płocczan

Ponad stu najzdolniejszych uczniów z Płocka oraz prawie osiemdziesięciu z powiatu płockiego otrzyma w tym roku stypendia zainicjowane przez PKN ORLEN, a przyznawane przez Fundację ORLEN DAR SERCA.  Na tegoroczną edycję programu stypendialnego przeznaczono prawie 430 tysięcy złotych. Podczas ubiegłorocznej inauguracji programu stypendia przyznano sześćdziesięciu trzem uczniom.

Obecna edycja programu pod nazwą „Przybliżamy do celu”, jest jednym z czterech programów stypendialnych realizowanych przez Fundację ORLEN Dar Serca. Prowadzi ona również program stypendialny adresowany dla uzdolnionych uczniów z całej Polski, program dedykowany studentom, a także udziela stypendiów wychowankom Rodzinnych Domów Dziecka.

Uhonorowani obecnie młodzi mieszkańcy miasta i powiatu, to uczniowie gimnazjów i szkół średnich, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale także odnoszą liczne sukcesy na polu sportu i kultury.

-  Cieszę się, że w tym roku możemy nagrodzić znacznie większą liczbę uzdolnionych uczniów - nie tylko z Płocka, ale i regionu. Stypendia trafiają w ręce młodych ludzi, których wyróżnia szczególnie wysoka średnia ocen, sukcesy w konkursach przedmiotowych, ale też i osiągnięcia sportowe. Bardzo liczę na to, że dzięki naszej pomocy młodzi stypendyści będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz realizować marzenia – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Program stypendialny utworzony specjalnie dla młodych mieszkańców Płocka i okolic, to kolejny dowód na głębokie zaangażowanie PKN ORLEN w życie i przyszłość lokalnej społeczności. Koncern uczestniczy we wszystkich ważnych dla płocczan wydarzeniach i stara się wspierać wartościowe i istotne inicjatywy.

- Fundacja koncentruje się na rozwoju młodzieży, szczególnie płockiej, która jest nam bardzo bliska z racji naszej obecności w tym mieście. Cieszymy się, że program staje się coraz popularniejszy. Stypendia to w dużej mierze nagroda i zwiększenie możliwości rozwoju dla najzdolniejszych, ale także i zachęta  dla najbardziej pracowitych i ambitnych - powiedział Zbigniew Burżacki, Prezes Fundacji ORLEN Dar Serca.

O przyznanie stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół zlokalizowanych w Płocku i  powiecie, poniżej 19 roku życia, ze średnią z zeszłego roku szkolnego minimum 4. W kryteriach oceny wniosków pod uwagę brano też szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i nauki, a także sytuację materialną rodziny.

Do Fundacji „ORLEN DAR SERCA” wpłynęło ponad 400 wniosków, spośród których wybrano 180 stypendystów. Co miesiąc, od września do czerwca (w przypadku stypendiów powiatowych od października) będą oni otrzymywali stypendia, na które Fundacja przeznaczy łącznie prawie 430 tys. złotych. Dotychczasowe edycje stypendialne  prowadzone od czterech lat oznaczały wsparcie dla ponad 500 najbardziej ambitnych i zaangażowanych  społecznie uczniów z całego kraju w edukacji i rozwoju ich zainteresowań.