19.05.2010

ORLEN Ambasadorem Polskiej Gospodarki

PKN ORLEN otrzymał tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii „Marka europejska” w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Organizator uznał, iż ORLEN promuje Polskę na arenie międzynarodowej, jako wiarygodny partner gospodarczy. Przyczynia się także do rozwoju gospodarczego kraju oraz buduje kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.

PKN ORLEN zaprezentował w konkursie swoje osiągnięcia na arenie międzynarodowej w zakresie zarządzania spółkami działającymi na rynkach Europy Środkowej.

- Przystąpiliśmy do konkursu świadomi znaczenia promocji naszych marek w Europie. Dążymy do tego, aby naszą działalnością biznesową i społeczną pozytywnie wpływać na ocenę polskiej gospodarki i naszego kraju. Sukcesy Koncernu to nie tylko dobry wizerunek marki ORLEN, ale także promocja Polski na rynku międzynarodowym - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Celem ogólnopolskiego konkursu jest wyróżnianie przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie dobrych praktyk biznesowych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych. Jury tegorocznego konkursu wyłoniło 55 laureatów z całej Polski w czterech kategoriach: Eksporter, Partner Firm Zagranicznych, Marka Europejska oraz Kreator Rozwiązań XXI w.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców, wyróżnioną w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami BCC są m.in.: José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa.