18.05.2010

PKN ORLEN na Global Refining Summit 2010

Prezes Zarządu PKN ORLEN Jacek Krawiec otworzył konferencję Global Refining Summit 2010 w Rotterdamie - międzynarodowe spotkanie branży rafineryjnej. W swym wystąpieniu na temat skutków globalnego kryzysu gospodarczego i jego wpływu na sytuację w branży rafineryjnej, wskazał efekty zmieniającej się dynamiki popytu i podaży oraz nakreślił perspektywy na przyszłość.

Do środy 19 maja br. w Rotterdamie odbywać się będzie czwarta edycja konferencji Global Refining Summit, która gromadzi reprezentantów branży rafineryjnej z całego świata. Przedstawiciele firm paliwowych, technologicznych i doradczych będą szukać odpowiedzi na pytanie jak zapewnić zyskowność branży rafineryjnej w przyszłości. 

- Global Refining Summit jest nie tylko okazją do spotkania przedstawicieli światowych koncernów paliwowych, ale przede wszystkim ważnym miejscem wymiany poglądów i kształtowania trendów mających wpływ na całą branżę rafineryjną. Zaproszenie nas do wygłoszenia wystąpienia otwierającego jest dowodem, że rola jaką odgrywa PKN ORLEN w Europie Środkowo-Wschodniej jest dostrzegana przez międzynarodowe środowisko naftowe - powiedział Jacek Krawiec.

Podczas Global Refining Summit przedstawiciele branży będą rozmawiali także na temat zmian rynkowych i ich wpływu na działalność operacyjną, procesów optymalizacyjnych, planów rozwoju i ekspansji firm rafineryjnych na świecie oraz innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze technologii. Wymienią się również poglądami na temat długofalowych wyzwań stojących przez branżą rafineryjną.

Prezes Zarządu PKN ORLEN Jacek Krawiec jest pierwszym w historii Global Refining Summit szefem polskiej firmy paliwowej, którego zaproszono do wygłoszenia wystąpienia otwierającego imprezę. W latach poprzednich Global Refining Summit otwierali: Sherman Glass, Prezes ExxonMobil Refining & Supply oraz Jeet Bindra, Prezes Refining Chevron. W debacie na temat wyzwań stojących przed przemysłem rafineryjnym weźmie udział Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych Sławomir Jędrzejczyk.