24.05.2010

Zakładowa Straż Pożarna ORLEN wspiera walczących z powodzią

Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN czynnie włączyła się do walki z powodzią w okolicach Płocka. W akcji uczestniczy ponad dwudziestu ratowników z dwóch sekcji zakładowej straży pożarnej.

Do walki z żywiołem została skierowana grupa wysokościowa Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN. Jest to pięcioosobowy zespół ratowników z uprawnieniami do uczestniczenia w akcjach z użyciem śmigłowca. Grupa została skierowana do ratowania powodzian na zalanych terenach w okolicy Wymyśla. Na miejscu mieści się sztab sił powietrznych, który prowadzi ewakuację ludzi z dachów budynków.

Druga grupa to siedemnastoosobowy zespół wodny z nurkami, który będzie wspomagał jednostki Państwowej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych polegających na umocnieniu przegrody w Jordanowie. 

Oddelegowanie ratowników do walki z żywiołem, nie powoduje uszczuplenia obsady sił zakładowej straży pożarnej.

Pomoc powodzianom udziela od kilku dni także jednostka Zakładowej Straży z Rafinerii Trzebinia (Grupa ORLEN). Ratownicy uczestniczą w akcjach powodziowych na zalanych terenach w powiecie oświęcimskim oraz chrzanowskim. Za pomocą wysokowydajnych pomp, przepompowali dotychczas ponad 5 milionów litrów wody, przywracając zalane budynki i tereny do stanu, który umożliwia powrót mieszkańcom dotkniętych żywiołem.

Jak zapewniają służby, sprzęt wraz z wymienianą sukcesywnie obsługą będzie do dyspozycji sztabów kryzysowych do momentu zakończenia działań ratowniczych.