18.03.2010

Firma Bliska Środowisku

PKN ORLEN otrzymał certyfikat „Firma Bliska Środowisku” w konkursie organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Zdaniem Kapituły Konkursu, ORLEN jest firmą wrażliwą ekologicznie promująca zasady Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na wszystkich poziomach zarządzania.

Organizatorem trzeciej edycji konkursu jest Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, które pod patronatem Ministra Środowiska, nagradza polskie przedsiębiorstwa za proekologiczne zarządzanie stanowiące priorytet rozwoju.

Certyfikat „Firma Bliska Środowisku” jest kolejnym wyróżnieniem przyznanym PKN ORLEN w kategorii działań na rzecz środowiska naturalnego. Spółka była również wyróżniana za wysoką jakość produktów i uzyskała certyfikaty m.in. Systemu Zarządzania Środowiskiem, Programu Odpowiedzialność i Troska, oraz „Firma Przyjazna Środowisku”.

- Certyfikat jest ważnym i obiektywnym wyróżnieniem przyznanym przez ekspertów w tej dziedzinie. Cieszę się, że są instytucje i organizacje ekologiczne, które monitorują działalność firm w tym zakresie i dostrzegają wysiłek tych najbardziej zaangażowanych. Nasze działania na rzecz środowiska są długofalowe, a polityka środowiskowa stanowi integralny element strategii i zarządzania firmą. Niedawno zainaugurowaliśmy w płockim Zakładzie Produkcyjnym kolejny, wartościowy program inwestycyjny, który w ciągu siedmiu lat będzie przynosił wymierne korzyści najbliższemu otoczeniu i pozwoli zminimalizować wpływ naszej infrastruktury technologicznej na środowisko naturalne - powiedział Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii.

Zdaniem organizatorów, ideą konkursu jest zainicjowanie w Polsce szerokiego ruchu strategicznych działań proekologicznych na poziomie przedsiębiorstw. Podstawowe założenia programu bazują na problematyce strategicznego zarządzania organizacją głównie z punktu widzenia orientacji proekologicznej. Ekologia i skuteczne nią zarządzanie stanowi często dla przedsiębiorstw tzw. Kluczowy Czynnik Sukcesu. Program „Firma Bliska Środowisku” ma pomóc przedsiębiorcom w procesie proekologicznego zarządzania i wskazywać możliwości czerpania z tych wysiłków korzyści. Organizatorzy programu planują zbudować centrum praktycznej i teoretycznej wiedzy ekologicznej przydatnej przedsiębiorcom zarówno w bieżącym prowadzeniu firm jak i wykreowaniu ich pozytywnego ekowizerunku opartego na konsekwentnie realizowanej proekologicznej strategii rozwoju.