19.03.2010

Spotkanie dotyczące ORLEN Lietuva w Wilnie

W dniu dzisiejszym doszło do spotkania pomiędzy Kanclerzem i Ministrem Energetyki w Rządzie Litewskim, a przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa RP i Zarządu PKN ORLEN. Celem spotkania było omówienie możliwości podjęcia przez władze litewskie decyzji, które wpłyną na poprawę funkcjonowania ORLEN Lietuva w obszarze logistyki. To kolejna próba ze strony polskiej podjęta w tym zakresie w okresie ostatnich trzech lat. Propozycje przedstawione przez stronę polską, mające na celu poprawę rentowności Orlen Lietuva, nie zostały pozytywnie przyjęte przez Rząd Litwy.

Podczas rozmów PKN ORLEN przedstawił konkretne postulaty wskazując kilka możliwych rozwiązań, oczekując kierunkowych decyzji przedstawicieli władz na Litwie.

 - Przedstawiliśmy sytuację ORLEN Lietuva, wskazując na pilną konieczność poprawy funkcjonowania logistyki w zakresie transportu rurociągowego jak i kolejowego. Kolejny raz przedstawiliśmy kilka możliwych wariantów rozwiązania problemu. Niestety ponownie nie udało się uzyskać od strony litewskiej konkretnej i wiążącej propozycji decyzji w sprawie możliwości uzyskania kontroli operacyjnej nad terminalem w Kłajpedzie - podsumowuje Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN, reprezentujący Koncern w rozmowach.  

W tej trudnej sytuacji dla sektora rafineryjnego ORLEN podejmuje decyzje zapewniające litewskim aktywom poprawę rentowności oraz gwarantujące jej trwały i bezpieczny rozwój.  Jednym z kluczowych elementów, który wymaga optymalizacji jest logistyka surowcowa i produktowa. Celem PKN jest uzyskanie kontroli operacyjnej nad terminalem w Kłajpedzie, oraz budowa rurociągu produktowego do rafinerii w Możejkach. Równocześnie PKN ORLEN domaga się zmniejszenia do poziomu rynkowego stawek kolejowych oraz przywrócenia bezpośredniej trasy łączącej Możejki z Rygą, która została zamknięta w wyniku rozebrania torów przez Koleje Litewskie. Rząd litewski zadeklarował, że sprawa odbudowy trasy kolejowej zostanie rozwiązana w ciągu kilku miesięcy.

- Spotkanie nie spełniło naszych oczekiwań. Nie oczekiwaliśmy żadnych przywilejów ani nieuzasadnionego wsparcia czy też pomocy ze strony władz na Litwie. Oczekiwaliśmy jedynie usunięcia barier w prowadzeniu działalności i warunków dla prowadzenia działań biznesowych będących standardem rynkowym. Niestety podobnie jak w przypadku wcześniejszych rozmów - które trwają już od trzech lat - i tym razem nasze propozycje odnośnie terminala w Kłajpedzie nie zostały pozytywnie przyjęte - dodaje Sławomir Jędrzejczyk.

Pierwsze rozmowy z przedstawicielami władz litewskich w kwestiach logistycznych podjęte zostały przez PKN ORLEN już w 2006 roku. Ciągły brak porozumienia w trwających od trzech lat rozmowach i brak konkretnych deklaracji ze strony władz Litwy w kolejnej turze rozmów zmusza do zastanowienia się nad przyszłością ORLEN Lietuva, jedynego na Litwie producenta paliw, jednego z największych pracodawców i płatników do budżetu litewskiego Państwa.

 - Wynik dzisiejszych rozmów, oznacza, że zmuszeni jesteśmy przeanalizować inne warianty dla ORLEN Lietuva. Naszym priorytetem jest zwiększanie rentowności posiadanych aktywów i wzrost wartości Grupy Kapitałowej ORLEN. Stosowne decyzje chcemy podjąć w ciągu kilku miesięcy - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Poruszona ostatnio przez przedstawicieli Rządu Litewskiego kwestia dotycząca gwarancji pozostania przez PKN ORLEN na trwałe inwestorem strategicznym ORLEN Lietuva stanowi duże zaskoczenie. Władze Litwy świadomie zrezygnowały w ubiegłym roku z wpływu na los ORLEN Lietuva, realizując opcję zmuszającą PKN ORLEN do pełnego wykupu akcji tej spółki. W wyniku realizacji tej opcji wygasła Umowa Akcjonariuszy pomiędzy PKN Orlen i Rządem Litwy, która dawała Rządowi Litwy możliwość m.in. wpływania na kształt akcjonariatu ORLEN Lietuva.