03.09.2010

FITCH podnosi perspektywę ratingu ORLENU

Agencja ratingowa Fitch Ratings podniosła ocenę standingu finansowego PKN ORLEN zmieniając perspektywę ratingu Spółki (BB+) z negatywnej na stabilną. Zmianę perspektywy Koncern zawdzięcza konsekwentnej redukcji poziomu zadłużenia, poprawie przepływów finansowych oraz sprzyjającym warunkom makroekonomicznym w sektorze rafineryjnym i petrochemicznym.

Fitch pozytywnie postrzega działania firmy w zakresie zwiększania elastyczności finansowej poprzez optymalizację kapitału pracującego i stopniowe uwalnianie środków zaangażowanych w utrzymanie zapasów obowiązkowych. Zdaniem Agencji działania te dodatkowo zabezpieczają firmę na wypadek potencjalnego pogorszenia warunków rynkowych.

- Zmiana perspektywy na stabilną to duże osiągnięcie, które odzwierciedla nasz wysiłek wkładany w stałe wzmacnianie standingu finansowego. Konsekwentna poprawa oceny kredytowej jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego będziemy kontynuować zdecydowane działania zmierzające do dalszej optymalizacji kosztów, kapitału obrotowego oraz nakładów inwestycyjnych - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych PKN ORLEN.

Według Agencji, dalsza poprawa ratingu spółki będzie uzależniona od generowanych przepływów pieniężnych, postępu prac nad dezinwestycjami aktywów niestrategicznych oraz nad trwałą zmianą systemu utrzymywania zapasów obowiązkowych w Polsce.

W I półroczu tego roku Koncern zmniejszył zadłużenie do poziomu 9,8 mld zł, choć jeszcze rok wcześniej wynosiło ono ponad 13 mld zł. Wskaźnik zadłużenia, liczony jako stosunek długu do kapitału własnego wynosi obecnie 44,7 % i zbliża się do założonego przez Zarząd poziomu w przedziale 30 - 40 %.