24.06.2011

EBOiR wesprze inwestycje ekologiczno-energetyczne PKN ORLEN

PKN ORLEN i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podpisały umowę na podstawie której Koncern otrzyma pożyczkę w wysokości 250 mln EUR na inwestycje środowiskowe i poprawę efektywności energetycznej Elektrociepłowni w Płocku. Przewiduje się, że zaplanowane inwestycje zmniejszą emisję związków z tej Elektrociepłowni o 90%. Finansowanie będzie dostępne do roku 2018.

Fundusze przekazane przez EBOiR pozwolą PKN ORLEN sfinansować istotne inwestycje zmierzające do dostosowania Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku do standardów Unii Europejskiej wyznaczonych na 2016 r. Zaplanowane do realizacji projekty, poza korzyściami w zakresie ochrony środowiska, przyniosą równocześnie  zwiększenie  o 20% potencjału produkcji energii elektrycznej oraz o 7% mocy cieplnej Elektrociepłowni.

- W nowoczesnym biznesie celem jest nie tylko maksymalizacja zysku. Ważne są też działania na rzecz szeroko rozumianej poprawy jakości życia - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. - ORLEN to firma, w której spełnianie wymogów środowiskowych ocenia się nie tylko z perspektywy ponoszonych nakładów inwestycyjnych, dostrzegamy też i doceniamy korzyści w postaci zwiększonej efektywności i zbilansowania potrzeb energetycznych firmy. Przyznane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju środki finansowe pozwolą nam zainwestować w najlepsze rozwiązania środowiskowe i szybko znaleźć się w elitarnym gronie przedsiębiorstw niskoemisyjnych - dodał Prezes Krawiec.

PKN ORLEN zainaugurował program Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w minionym roku. W ramach programu w ciągu najbliższych siedmiu lat Koncern zrealizuje sześć inwestycji. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, płocki zakład zmniejszy o około 90% emisję związków z Elektrociepłowni. Wykonanie wszystkich zadań inwestycyjnych zaowocuje redukcją dwutlenku siarki oraz związków azotu, jak również zmniejszeniem ilości emitowanych przez tę jednostkę  pyłów. Ponadto  zaplanowane w ramach programu inwestycje pozwolą na wykorzystanie do celów energetycznych różnych, niskiej jakości frakcji gudronów i olejów, również o wysokim zasiarczeniu. Zastosowanie takich technologii gwarantuje wysoką opłacalność, przy zdecydowanie mniejszej niż obecnie emisji gazów i pyłów.