15.12.2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2012 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41.

Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2012 roku, o godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:
 

  • Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.