14.07.2011

ORLEN po raz trzeci w RESPECT Index

PKN ORLEN ponownie został pozytywnie oceniony przez ekspertów kwalifikujących spółki giełdowe do prestiżowego RESPECT Index. Utrzymanie pozycji w tym indeksie oznacza, że już kolejny rok z rzędu Koncern spełnia bardzo wysokie kryteria dotyczące przede wszystkim sposobu zarządzania Firmą.

RESPECT Index wyróżnia spółki zarządzane w sposób zgodny z zasadami ładu korporacyjnego, przestrzegające norm zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Projekt uwydatnia również atrakcyjność inwestycyjną firm, która zależy w dużej mierze od jakości raportowania, poziomu relacji inwestorskich czy ładu informacyjnego.

- Nieprzerwana obecność PKN ORLEN od momentu powstania indeksu w tym elitarnym gronie jest ważnym sygnałem nie tylko dla Spółki, ale także dla inwestorów. Nasze działania są pozytywnie oceniane przez niezależnych ekspertów co potwierdza, że polityka budowania relacji z wszystkimi interesariuszami jest w Koncernie  na najwyższym poziomie. W tak niepewnych czasach jak obecne jest to kapitał o trudnej do oszacowania wartości - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

RESPECT Index istnieje od listopada 2009 r. Uwzględnia on w swoim portfelu spółki, które w ramach badania zostały pozytywnie zweryfikowane przez Partnerów Projektu czyli Giełdę Papierów Wartościowych, firmę Deloitte Polska oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Liczba uczestników indeksu jest zmienna. W skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej tak skonstruowanego giełdowego indeksu spółek wchodziło 16 firm. W obecnej edycji indeks uwzględnia w swoim portfelu 22 spółki. Aktualizacja listy uczestników odbywa się w półrocznych odstępach.

Obecność PKN ORLEN w RESPECT Index to kolejny dowód uznania dla prowadzonych przez Spółkę działań. Koncern był dotychczas wielokrotnie wyróżniany za jakość zarządzania oraz wzorcowe relacje inwestorskie i komunikację z rynkiem. Wśród przyznanych nagród jest między innymi prestiżowy tytuł  dla najlepiej zarządzanej firmy w Polsce, jaki Koncern uzyskał w tym oraz ubiegłym roku w rankingu „Best Managed Companies in CEE”, organizowanym przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney. Ponadto Spółka otrzymała trzeci raz z rzędu tytuł „Best Investor Relations by a Polish company 2011” przyznawany przez IR Magazine, zajęła pierwsze miejsce w konkursie WarsawScan 2011 za najlepiej prowadzoną politykę informacyjną i ład korporacyjny oraz jest zwycięzcą kategorii "najlepsza strona Internetowa poświęcona relacjom inwestorskim" w tym konkursie. Koncern został także nagrodzony za Raport Społeczny „Odpowiedzialna Marka”. Jest również laureatem konkursu Regional Forbes CSR Awards. Ze względu na znaczącą wysokość środków przekazanych na cele społeczne PKN ORLEN znalazł się wśród liderów filantropii oraz otrzymał wyróżnienie w ramach rankingu Panteon Polskiej Ekologii.