09.11.2011

Finał Polskiej Transakcji Roku

Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Polkomtel S.A. przenieśli dziś własność posiadanych akcji spółki na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Tym samym, zakończono jedną z największych transakcji w branży telekomunikacyjnej w Europie w ciągu ostatnich kilku lat.

Całkowita wartość transakcji to 18,1 mld PLN. Po odliczeniach wynikających z zadłużenia Polkomtel S.A. oraz wypłaconej w 2011 roku dywidendy, sprzedający, tj. KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., WĘGLOKOKS S.A. oraz Vodafone Americas Inc. i Vodafone International Holdings BV otrzymali za swoje pakiety łączną kwotę 15,1 mld PLN.

Przeniesienie własności akcji nastąpiło na podstawie podpisanej umowy sprzedaży akcji Polkomtel S.A. posiadanych dotychczas przez KGHM (24,39%), PGE (21,85%), PKN ORLEN (24,39%), WĘGLOKOKS (4,98%) i Vodafone (24,39%). W ten sposób wypełniona została przedwstępna umowa sprzedaży 100% akcji spółki zawarta przez akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 r.

Jedynym warunkiem zawieszającym tej transakcji było uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Prezes UOKiK wydał pozytywną decyzję 24 października 2011 roku.

- Z ogromną satysfakcją zakończyliśmy dzisiaj niezwykle złożony projekt, który w przypadku PKN ORLEN swoje początki miał już w 2000 r. gdy pojawiły się pierwsze zapowiedzi dezinwestycji. Nasza satysfakcja jest tym większa, że to my zainicjowaliśmy ten projekt. Bardzo się cieszę się, że przekonaliśmy do niego pozostałych udziałowców, co ostatecznie otworzyło drogę do dzisiejszej transakcji. Udało się nam, choć globalny kryzys nie sprzyja dopinaniu tak skomplikowanych umów. Tym bardziej należy uznać finał transakcji i uzyskane warunki za wielki sukces. Sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel przyczyni się do realizacji strategicznych celów PKN ORLEN, czyli dalszej redukcji zadłużenia oraz budowy silnego koncernu multienergetycznego - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Zadowolenie z profesjonalnego i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży wyraża także Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

- To była transakcja na bardzo dużą skalę, bardzo profesjonalna i wszyscy partnerzy są z niej zadowoleni. Jesteśmy w trakcie całkowitego wychodzenia z sektora telekomunikacyjnego. Oczekujemy teraz na pozytywną opinię UOKiK w sprawie sprzedaży Dialog S.A. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą KGHM na realizację strategii, która zakłada większe zaangażowanie w inwestycje związane z podstawową działalnością. Aktywnie poszukujemy nowych złóż w różnych rejonach świata. Polska Miedź ma szansę stać się istotnym graczem globalnym – mówi Herbert Wirth.

- Inwestujemy także w sektor energetyczny, który docelowo ma być ważnym elementem dywersyfikacji naszej działalności w kraju.

 - Cieszę się że tak złożona i skomplikowana transakcja zakończyła się sukcesem. Jako odchodzący Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtel S.A., wiem najlepiej ile pracy i zaangażowania trzeba było włożyć w jej przeprowadzenie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy poświęcili miesiące pracy, żeby przeprowadzić cały ten proces. Sprzedaż akcji Polkomtel S.A. jest dla naszej firmy kolejnym krokiem w realizacji strategii koncentrowania się na aktywach energetycznych - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE

- To była doskonale przeprowadzona transakcja, niezwykle istotna nie tylko dla jej akcjonariuszy, ale przede wszystkim dla polskiego rynku telekomunikacji i multimediów. Czyli dla każdego z nas. Transakcja ta jest również istotna dla Weglokoksu. Środki, które uzyskaliśmy pozwolą nam szybciej i w pełniejszym zakresie realizować plany dywersyfikacji działalności, restrukturyzacji spółki i budowy przy Węglokoksie silnej grupy kapitałowej. Nasze zaangażowanie w sektor telekomunikacji było raczej skromne. Wyjście z niego i uzyskany kapitał pomogą skupić się na tym, co potrafimy robić najlepiej – na międzynarodowym handlu i rozszerzaniu działalności w sektorze okołogórniczym. Co wynika z przyjętej i realizowanej przez nas strategii rozwoju - Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny WĘGLOKOKS S.A

Kwota zapłacona przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. w gotówce na rzecz polskich Sprzedających wyniosła:

PKN ORLEN - 3 672 146 567 PLN
PGE - 3 289 444 171 PLN
KGHM – 3 672 146 567 PLN
WĘGLOKOKS - 749 086 127 PLN

Po realizacji transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. akcji, żaden z dotychczasowych udziałowców nie posiada jakichkolwiek akcji Polkomtel S.A.