07.11.2011

ORLEN po raz kolejny wspiera płockie inicjatywy społeczne

Kwoty 150 000 zł od PKN ORLEN oraz 80 000 zł od Basell Orlen Polyolefins zasiliły Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Finanse zostaną przeznaczone na kolejną edycję konkursów grantowych. To już piąty raz płockie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dotacje na projekty społeczne adresowane dla płocczan.

Od czasu powstania Fundacji, PKN ORLEN wsparł tą instytucję kwotą 1 900 000 zł. Fundacja w ciągu czterech edycji rozdała ponad 1 400 000 zł na 112 projektów służących lokalnej społeczności.

Dziś została uroczyście ogłoszona V edycja konkursów grantowych, finansowanych z budżetu Fundacji. W jubileuszowej edycji do rozdysponowania jest 300 000 zł.

Zgodnie z decyzją organizatorów, tym razem w konkursie dodatkowe punkty uzyskać mogą projekty związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie niepełnosprawnej oraz potrzebującej pomocy wychowawczej. Premiowane będą również projekty skierowane do płocczan w wieku powyżej 60 roku życia.

Organizacje pozarządowe mogą starać się o granty w maksymalnej wysokości 25 000 zł. Na projekty w zamkniętych kopertach Fundacja czeka do 7 grudnia b.r. Organizatorzy poświęcą miesiąc na weryfikację i ocenę wniosków. Tradycyjnie już, oceniać je będzie Rada Programowa, Rada Fundacji oraz zarząd. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 16 stycznia 2012 roku. Projekty  powinny zostać rozliczone do 19 listopada 2012 roku.

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji jak i o zasadach obowiązujących w ogłoszonej edycji grantowej znajdują się pod adresem www.funduszgrantowy.plock.eu  

Fundacja ”Fundusz Grantowy dla Płocka”, od chwili powstania, czyli 2005 roku stanowi zaplecze finansowe dla płockich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wspierania Strategii Zrównoważonego Rozwoju miasta. Podstawową rolą Fundacji jest wspieranie inicjatywy m.in. na rzecz podwyższania wykształcenia Płocczan, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu ochrony oraz promocji zdrowia. Instytucja została utworzona przez PKN ORLEN, Urząd Miasta Płocka oraz Basell Orlen Polyolefins.