30.11.2011

PKN ORLEN wsparł rekordową liczbę jednostek straży pożarnej

PKN ORLEN po raz kolejny przekazał darowizny finansowe, karty paliwowe oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnej. W tym roku ORLEN udzielił wsparcia ponad 60 jednostkom z całej Polski. Od 2000 roku Koncern przeznaczył na ten cel już ponad 5 mln złotych.

28 listopada w Płocku odbyła się coroczna uroczystość przekazania symbolicznych czeków na pomoc straży pożarnej. W tym roku Koncern przekazał prawie pół miliona złotych, które trafiły do ponad 60 najbardziej potrzebujących pomocy jednostek na terenie całego kraju. To największa liczba jednostek zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, jaką Koncern wsparł przez 11 lat trwania autorskiego projektu.

Działając zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, PKN ORLEN  włącza się w liczne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Długoletnia współpraca Koncernu z zawodowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnej w całym kraju jest jednym z priorytetów prowadzonej przez firmę polityki dobroczynności.

Bezpieczeństwo to jeden ze strategicznych obszarów społecznej odpowiedzialności Koncernu. PKN ORLEN dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa w swoich obiektach, wprowadzając procedury oparte na najlepszych światowych wzorcach, szkoląc i podnosząc kwalifikacje swoich pracowników, stosując najnowocześniejsze technologie. Koncern angażuje się także w wiele inicjatyw zewnętrznych, np. bierze aktywny udział w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych, czy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, do którego w 2001 włączono Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN.