16.11.2011

Umowa pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. i PKN ORLEN S.A

GAZ-SYSTEM S.A. i PKN ORLEN S.A. podpisały umowę dotyczącą przyłączenia instalacji gazowych w mającej powstać we Włocławku elektrowni PKN ORLEN do krajowej sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Umowa przewiduje budowę gazociągu przyłączeniowego na terenie gmin Lubanie i Włocławek oraz włączenie nowego odcinka do istniejącego gazociągu w rejonie miasta Gąbin w województwie mazowieckim. Zakres prac obejmuje również modernizację węzła Gustorzyn, co umożliwi dwukierunkowy przepływ gazu, oraz budowę stacji gazowej o przepustowości 80 tys. m sześc./h z możliwością zwiększenia do 160 tys. m sześc./h.

Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ponad 22 mln zł, a czas jej realizacji oceniany jest na 30 miesięcy. PKN ORLEN, jako odbiorca końcowy, zgodnie z Prawem energetycznym, pokryje 25% nakładów tej inwestycji.

- PKN ORLEN konsekwentnie realizuje strategię, której celem jest przekształcenie Spółki w koncern multiutility. Budowa nowoczesnej elektrowni gazowej we Włocławku jest jedną z kluczowych inwestycji w realizacji tej strategii. Mamy już większość niezbędnych decyzji i pozwoleń, a przed nami wybór wybór generalnego wykonawcy. Umowa z GAZ-SYSTEM zapewni stworzenie warunków umożliwiających oddanie do eksploatacji bloku gazowego, którego uruchomienie nastąpi w 2014 roku - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

- Stworzenie technicznych możliwości pozwalających na zwiększenie zużycia gazu ziemnego w Polsce oraz rozwój inwestycji w obszarze energetyki gazowej jest jednym z priorytetów w strategii biznesowej GAZ-SYSTEM. Spółka realizuje plan inwestycyjny zakładający wybudowanie w kraju ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych, budowę połączeń transgranicznych oraz terminalu LNG w Świnoujściu. Realizacja tych inwestycji pozwoli na stworzenie w Polsce warunków do rozwoju przedsięwzięć biznesowych opartych na gazie ziemnych oraz dostęp do surowca po konkurencyjnej cenie na europejskim rynku - powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury przesyłowej jest częścią realizacji planów PKN ORLEN obejmujących budowę we Włocławku bloku energetycznego o mocy 450 MGW, zasilanego gazem ziemnym. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na przyszły rok, a uruchomienie bloku ma nastąpić w roku 2014.

PKN ORLEN jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zaliczaną do pierwszej dziesiątki na świecie w kategorii "Refining & Marketing" według rankingu "Top 250 Global Energy Company". Koncern zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Spółka zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. Nasze rafinerie przerabiają łącznie ponad 30 mln ton ropy naftowej rocznie.

Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw liczącą ponad 2 600 obiektów zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Zapleczem sieci detalicznej ORLENU jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Dzięki przemyślanym i konsekwentnie prowadzonym działaniom optymalizacyjnym oraz inwestycyjnym PKN ORLEN skutecznie realizuje przyjętą strategię rozwoju. Obejmuje on m.in. budowę nowych segmentów biznesowych i przekształcenie firmy w zintegrowany koncern paliwowo - energetyczny posiadający zdywersyfikowany portfel aktywów.

Poprzez spółkę ORLEN Upstream Koncern realizuje projekty poszukiwawczo - wydobywcze na terenie Polski (m.in. gaz łupkowy), a także w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem wartości ok. 5 miliardów złotych, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 15 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2000 osób.

GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje do 2014 r. ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin–Gdańsk, Włocławek–Gdynia, Rembelszczyzna–Gustorzyn, Gustorzyn-Odolanów) oraz na Dolnym Śląsku (Polkowice-Żary, Jeleniów-Dziwiszów). Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce może stanowić ważny element gazowego Korytarza Północ – Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem Adria LNG oraz gazociągiem Nabucco za pomocą wewnętrznej infrastruktury przesyłowej krajów Europy Środkowej.

GAZ-SYSTEM S.A. rozbudowuje również gazociągi na Dolnym Śląsku, które pozwolą na odbiór zwiększonych ilości gazu z kierunku zachodniego. Po rozbudowie systemu, zakończonej w 2011 roku, przez punkt w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej będzie można przetransportować do 1,5 mld m sześc. gazu rocznie (obecna przepustowość wynosi 0,9 mld m sześc. gazu rocznie).

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. ukończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia, Tłoczni gazu w Goleniowie oraz Tłoczni Gazu w Jarosławiu. Spółka uruchomiła także nowe połączenie międzysystemowe Polska–Czechy, które pozwoli na przesył ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.