21.10.2011

Nagroda “The Best Annual Report 2010” dla PKN ORLEN

Raport Roczny PKN ORLEN w formie internetowej został nagrodzony przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Nagrodą za upowszechnianie stosowania prawidłowych zasad rachunkowości został wyróżniony także Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości w PKN ORLEN.

Kapituła konkursu doceniła PKN ORLEN za świetną prezentację raportu rocznego w Internecie, wraz z możliwością pobrania danych do analizy. Za istotny walor raportu Koncernu oceniający uznali dostępność zarówno wersji do pobrania, jak i w pełni interaktywnego wariantu umożliwiającego szybkie, ciekawe i proste wyszukiwanie niezbędnych informacji. W opinii jury raport zasługuje również na wyróżnienie za doskonale opracowane sprawozdanie ze stosowania ładu korporacyjnego, dostępne liczne tabele, wykresy i prezentacje. Kapituła zwróciła również uwagę na fakt, iż od kilku lat PKN ORLEN stanowi dla rynku przykład Spółki konsekwentnie i skutecznie wyznaczającej kierunki w komunikacji elektronicznej.

Nagrodę specjalną za najlepszy raport roczny w wersji on-line odebrał Sławomir Jędrzejczyk wiceprezes Zarządu PKN ORLEN podczas gali finałowej, która odbyła się w siedzibie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Indywidualne wyróżnienie za zaangażowanie w upowszechnianie rzetelnej sprawozdawczości finansowej w Grupie PKN ORLEN, odebrał od Instytutu Rachunkowości i Podatków, Rafał Warpechowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości w PKN ORLEN.

Była to już szósta edycja konkursu na najlepsze sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonym serwisem dostępnym pod adresem: www.raportroczny.orlen.pl