24.10.2011

ORLEN uruchomił pierwszy odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego

PKN ORLEN rozpoczął w Syczynie (gm. Wierzbica) pierwszy odwiert w celu poszukiwania i rozpoznawania gazu łupkowego. Jest to pierwszy z dwóch zaplanowanych na ten rok odwiertów badawczych. Decyzja o lokalizacji otworu jest wynikiem pozytywnych wyników badań geologicznych tych terenów. Odwierty wykona czeska firma MND Drilling & Services.

24 października Prezes PKN ORLEN zainaugurował prace wiertnicze na pierwszym otworze badawczym w Syczynie. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych regionu lubelskiego oraz Główny Geolog Kraju Henryk Jezierski.

Koncesję na poszukiwanie węglowodorów, w tym gazu ze złóż niekonwencjonalnych na terenie lubelszczyny ORLEN otrzymał w 2007 roku. Dotychczasowe prace wykonywane na tym terenie to przede wszystkim badania sejsmiczne oraz analiza archiwalnego materiału geologicznego. Wyniki tych badań na blokach koncesyjnych Wierzbica i Lubartów, okazały się obiecujące. W związku z tym PKN ORLEN zdecydował się na rozpoczęcie kolejnego etapu poszukiwań - prac wiertniczych.

Prace przy każdym odwiercie powinny potrwać od 30 do 40 dni. Sprzęt firmy MND Drilling & Services, którym wykonywane będą odwierty, to najnowocześniejsze i najcichsze z urządzeń wiertniczych wykorzystywanych obecnie w Polsce. Z końcem listopada, bezpośrednio po zakończeniu wiercenia na terenie gminy Wierzbica, załoga wraz ze sprzętem wiertniczym przeniesie się na drugi blok koncesyjny Lubartów, w gminie Niedźwiada.

Planowana przez ORLEN długość pionowych odcinków badawczych nieznacznie przekroczy 3000 m. Na podstawie wyników analiz i badań próbek rdzenia podjęta zostanie decyzja co do dalszego prowadzenia prac na tym terenie. Jeśli wnioski z pomiarów okażą się obiecujące, w połowie 2012 roku ORLEN przystąpi do wykonania odwiertów horyzontalnych zarówno na koncesjach w Wierzbicy, jak i Lubartowie.

- Pozyskiwanie gazu ze złóż niekonwencjonalnych jest dużo trudniejsze od wydobycia ropy naftowej. Wymaga bardzo dużych pieniędzy i wykorzystania nowych technologii. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że poligon doświadczalny dla wydobycia gazu z łupków jest po drugiej stronie Atlantyku, gdzie ten gaz jest wydobywany na skalę przemysłową już od 10 lat. 10 lat to bardzo dużo w przypadku technologii - u nas będą już stosowane wyłącznie najlepsze, sprawdzone i bezpieczne technologie - podkreśla Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN.

ORLEN posiada łącznie osiem koncesji na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Aż sześć bloków koncesyjnych znajduje się na terenie Lubelszczyzny (Bełżyce, Garwolin, Lubartów, Lublin, Wierzbica, Hrubieszów). Koncesje dotyczą zarówno węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, w tym tzw. gazu łupkowego.

Amerykańska Agencja ds. Energii (EIA) szacuje, że z potencjalnych 5,3 bln m3 gazu łupkowego w Polsce, 1,24 bln m3 znajduje się na Lubelszczyźnie. Są to wprawdzie wstępne wyliczenia na podstawie charakterystyki basenu geologicznego, ale jeśli zostaną potwierdzone, Polska stałaby się piątym krajem w świecie co do wielkości zasobów gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych.