25.10.2011

PKN ORLEN w gronie liderów filantropii

W piątej, jubileuszowej edycji prestiżowego konkursu „Liderzy Filantropii” organizowanego przez Forum Darczyńców pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych, PKN ORLEN został uhonorowany Nagrodą Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznych. W uzasadnieniu do przyznanego wyróżnienia Forum Darczyńców podkreśliło znaczący wkład Koncernu w promocję i rozwój idei społecznego zaangażowania biznesu w Polsce.

Działania filantropijne to integralny element strategii zaangażowania społecznego Koncernu. PKN ORLEN prowadzi je samodzielnie oraz za pośrednictwem obchodzącej w tym roku jubileusz 10-lecia Fundacji ORLEN – Dar Serca, której jest fundatorem. W ciągu minionych pięciu lat roku Koncern przeznaczył na cele dobroczynne prawie 30 mln zł.

- Chyba nigdy mądra filantropia prowadzona przez biznes i szerzej – społeczna odpowiedzialność biznesu – nie miały tak dużego znaczenia jak teraz. Sytuacja w gospodarce światowej jest trudna, wiele w niej niepewności. Bardzo dużo winy leży po stronie biznesu, który w ostatnich latach często kładł nacisk jedynie na zyskowność przedsięwzięć. Należy w nasze, zachodnie myślenie o biznesie, wmontować na stałe dalekowschodnie poczucie współodpowiedzialności za otoczenie. Jeśli będziemy działali w otoczeniu zniszczonym, zmęczonym, niepewnym jutra, sami też nie odniesiemy sukcesu - powiedział Prezes PKN ORLEN Jacek Krawiec podczas Gali rozdania nagród tegorocznej edycji konkursu „Liderzy Filantropii”.
 
Celem ogłaszanego już po raz piąty konkursu jest popularyzacja idei społecznego zaangażowania firm oraz upowszechnianie prowadzenia działań społecznych w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Tytuł lidera filantropii, podobnie jak przed rokiem, przyznawany był firmom, które przekazały w 2010 roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem oraz firmom, które przekazały w 2010 roku najwięcej środków finansowych na cele społeczne. Konkurs odbywał się pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, nad procesem wyłaniania zwycięzców czuwała firma PricewaterhouseCoopers. Z okazji jubileuszu, Forum Darczyńców wyróżniło również grono firm najbardziej zaangażowanych w działania dobroczynne od początku trwania konkursu.

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się 25 października na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Gali towarzyszyła debata „Filantropia w strategii biznesu – spojrzenie z perspektywy zarządu”, w której udział wzięli: Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU, Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen, Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA, Paweł Kwiatkowski Dyrektor ds. Korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej oraz Tomasz Nowakowski Dyrektor ds. Korporacyjnych Grupy TP. Wśród poruszanych podczas spotkania tematów znalazły się m.in. rozważania na temat miejsca filantropii w strategii przedsiębiorstw, szans i zagrożeń dla dobroczynności korporacyjnej oraz korzyści, jakie firmy mogą czerpać ze swojej działalności.