12.08.2011

ORLEN Dar Serca zaprasza młodych Płocczan po stypendia

Pod hasłem "Przybliżamy do celu" prowadzony będzie nabór wniosków do programów stypendialnych Fundacji ORLEN – DAR SERCA, dedykowanych młodzieży z Płocka oraz powiatu płockiego. Fundacja wspiera w ten sposób ambitnych i zaangażowanych społecznie uczniów z regionu będącego pod szczególną opieką PKN ORLEN.

20 sierpnia startuje program stypendialny dla uczniów płockich szkół oraz młodych mieszkańców Płocka uczących się w innych miejscowościach. Jest on przeznaczony dla młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wśród kryteriów, które muszą spełnić kandydaci do stypendiów, są zarówno dobre wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne, jak i aktywność społeczna.

- Dzięki wsparciu stypendyści Fundacji będą mogli realizować swoje pasje i zainteresowania. Swoją postawą i zaangażowaniem mogą w ten sposób wspierać działania na rzecz lokalnej społeczności i ważne inicjatywy podejmowane na terenie Płocka - powiedział Prezes Fundacji, Paweł Wojciechowski.

Po raz drugi o stypendia Fundacji ORLEN – DAR SERCA mogą ubiegać się uczniowie z powiatu płockiego. Ubiegłoroczna, premierowa edycja programu "powiatowego" potwierdziła, że w miejscowościach położonych w okolicach Płocka nie brakuje utalentowanych młodych ludzi – uczniów gimnazjów i szkół stopnia ponadgimnazjalnego, którzy wyróżniają się świetnymi wynikami w nauce, aktywności sportowej i artystycznej. Stypendia Fundacji pomogą im w spełnianiu ambitnych celów i planów związanych z dalszą edukacją.

Przypomnijmy, że dotychczas ze stypendiów dla uczniów szkół płockich i mieszkańców Płocka, którzy uczą się w innych miejscowościach, skorzystało 164 uczniów (dwie edycje). Natomiast w roku szkolnym 2010 / 2011 stypendia "powiatowe" zostały przyznane 79 osobom.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 20 sierpnia do 30 września br. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do programów stypendialnych oraz formularze zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji: www.orlendarserca.pl