11.08.2011

ORLEN obniża ceny paliw

PKN ORLEN obniżył wczoraj detaliczne ceny paliw na stacjach własnych koncernu. Obniżka wyniosła do 10 gr za litr benzyny bezołowiowej oraz do 5 gr za litr oleju napędowego. Obowiązujące obecnie maksymalne ceny paliw na stacjach własnych PKN ORLEN to: 5.19 pln/litr benzyny EU-95 oraz 5.14 pln/litr oleju napędowego. Oznacza to, że ceny detaliczne benzyny EU-95 na stacjach własnych Koncernu są niższe niż średnia rynkowa podana 10 sierpnia w komunikacie Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Jest to kolejna obniżka cen paliw w sprzedaży detalicznej, na którą zdecydował się PKN ORLEN w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W tak krótkim okresie średnia cena benzyny na stacjach własnych należących do Koncernu zmniejszyła się o 15gr/ltr. Na niektórych stacjach obniżka wyniosła nawet 20 gr/ltr.

W sprzedaży hurtowej ceny benzyny i oleju napędowego obniżane były od 4 sierpnia br. już sześciokrotnie. W tym czasie cena najpopularniejszej benzymy Pb-95 spadła o 178 zł/m3, a cena oleju napędowego o 132 zł/m3.

Obecnie hurtowe ceny paliw w PKN ORLEN wynoszą: benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 - 3.954 zł za tysiąc litrów; benzyna bezołowiowa Super Plus 98 - 4.040 zł za tysiąc litrów; olej napędowy Ekodiesel - 3.790 zł za tysiąc litrów; olej napędowy Miejski Super - 4.070 zł za tysiąc litrów.

PKN ORLEN uważnie obserwuje sytuację na rynkach surowcowych i walutowych, które determinują ceny paliw na stacjach benzynowychj i szybko reaguje, gdy pojawiają się możliwości obniżek, które pobudzają popyt na paliwa. Dalsze utrzymanie tendencji spadkowej cen paliw będzie jednak uzależnione od wpływu czynników makroekonomicznych, w szczególności rozwoju sytuacji na rynkach paliw i relacji złotego do walut obcych, szczególnie dolara amerykańskiego.